ᴛìᴍ ɴɢườɪ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴếɴʜ ᴄũ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠɪệᴛ ʏêɴ (ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ) ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛìᴍ ɴɢườɪ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴếɴʜ ᴄũ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ɴếɴʜ.


ᴛʀưᴀ 𝟻/𝟷𝟸, ᴄáɴ ʙộ ʏ ᴛế ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʜì ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴀɴʜ ᴠàɴɢ ᴀ ᴛùɴɢ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟹) ǫᴜê ở xã ᴍườɴɢ ᴋʜᴏᴀ, ʜᴜʏệɴ ᴛâɴ ᴜʏêɴ, ᴛỉɴʜ ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ. ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xáᴄ địɴʜ ᴀɴʜ ᴛùɴɢ ʙỏ ᴛʀốɴ ᴋʜỏɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟿 ɢɪờ 𝟹𝟾 ᴘʜúᴛ ɴɢàʏ 𝟻/𝟷𝟸. ᴋʜɪ đɪ ᴀɴʜ ᴛùɴɢ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ đᴇɴ, áᴏ ᴛʀắɴɢ.

Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴀɴʜ ᴠàɴɢ ᴀ ᴛùɴɢ đɪ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ở xã ᴘʜươɴɢ ʟɪễᴜ, ʜᴜʏệɴ ǫᴜế ᴠõ, ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴠề; đượᴄ đưᴀ ᴠàᴏ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɴɢàʏ 𝟺/𝟷𝟸. ᴀɴʜ ᴛùɴɢ đăɴɢ ᴋý ᴛạᴍ ᴛʀú ở ᴛʜôɴ ɴʜư ᴛʜɪếᴛ, xã ʜồɴɢ ᴛʜáɪ, ʜᴜʏệɴ ᴠɪệᴛ ʏêɴ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏệɴ ᴠɪệᴛ ʏêɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛớɪ ᴛᴏàɴ ᴛʜể ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙɪếᴛ, ᴘʜốɪ ʜợᴘ ʀà sᴏáᴛ, ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴀɴʜ ᴠàɴɢ ᴀ ᴛùɴɢ.

XEM THÊM: ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍớɪ ᴠề ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ

ʙêɴ ᴄạɴʜ ᴄáᴄ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴍớɪ ᴠề đặᴄ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ɢâʏ ʟᴏ ɴɢạɪ, ɢɪớɪ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟơ ʟà ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴛʀướᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ.
ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʀáɴʜ ᴛʜᴏáᴛ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ?
ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ʟầɴ đầᴜ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ʟêɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ), ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ʜɪểᴜ ʀõ ᴠề ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠà độᴄ ʟựᴄ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ɴàʏ.

ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴋʜởɪ ʜàɴʜ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ sʏᴅɴᴇʏ ở Úᴄ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟷𝟷

ʀᴇᴜᴛᴇʀs

ʀᴇᴜᴛᴇʀs ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟸 đưᴀ ᴛɪɴ ᴄáᴄ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ɴғᴇʀᴇɴᴄᴇ (ʙᴀɴɢ ᴍᴀssᴀᴄʜᴜsᴇᴛᴛs, ᴍỹ) ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴛʜể đã sở ʜữᴜ íᴛ ɴʜấᴛ ᴍộᴛ độᴛ ʙɪếɴ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ʟấʏ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴠɪ ʀúᴛ ɢâʏ ʙệɴʜ ᴋʜáᴄ ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴛế ʙàᴏ.

ɴʜóᴍ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ᴄʜᴜỗɪ ɢɪᴇɴ ᴄủᴀ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙấᴛ ᴋỳ ʙɪếɴ ᴛʜể sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɴàᴏ ᴛʀướᴄ đó, ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴘʜổ ʙɪếɴ ở ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ᴠɪ ʀúᴛ ᴋʜáᴄ, ɢồᴍ ᴠɪ ʀúᴛ ɢâʏ ᴄảᴍ ʟạɴʜ ᴠà ᴄả ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴇɴ ɴɢườɪ. ᴠɪệᴄ ᴄó đượᴄ đᴏạɴ ɢɪᴇɴ ɴàʏ ᴋʜɪếɴ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴛʀôɴɢ “ɢɪốɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ʜơɴ” ᴠà ᴛʀáɴʜ đượᴄ sự ᴛấɴ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ.

ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴠẫɴ ᴄòɴ ʙí ẩɴ
Đɪềᴜ ɴàʏ đượᴄ ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ᴛáɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴅᴏ ᴠɪệɴ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠề ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ (ɴɪᴄᴅ) ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ᴄôɴɢ ʙố ɴɢàʏ 𝟸.𝟷𝟸, ᴛʜᴇᴏ sᴏᴜᴛʜ ᴄʜɪɴᴀ ᴍᴏʀɴɪɴɢ ᴘᴏsᴛ. ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛáɪ ɴʜɪễᴍ ʟêɴ ɢấᴘ 𝟹 ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠà ʙᴇᴛᴀ, ᴛứᴄ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʀáɴʜ ᴛʜᴏáᴛ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴛự ɴʜɪêɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄɴɴ ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 ᴅẫɴ ʟờɪ ʙà ʀᴏᴄʜᴇʟʟᴇ ᴡᴀʟᴇɴsᴋʏ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴍỹ (ᴄᴅᴄ), ɴʜậɴ địɴʜ ᴄáᴄ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴛʜể ᴄòɴ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ᴅᴇʟᴛᴀ. ᴛʜựᴄ ᴛế, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ở ɴᴀᴍ ᴘʜɪ đã ᴛăɴɢ ɢầɴ 𝟺 ʟầɴ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ɴɢàʏ, ᴛừ 𝟺.𝟹𝟽𝟹 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶.𝟷𝟷 ʟêɴ 𝟷𝟼.𝟶𝟻𝟻 ᴄᴀ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸. ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴛự ɢɪᴇɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷 ở ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ đᴀɴɢ ᴄʜɪếᴍ ưᴜ ᴛʜế ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ɢâʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽𝟻% ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴍớɪ.

ᴠẫɴ ᴄầɴ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴛʀướᴄ ᴅᴇʟᴛᴀ
ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ɴàʏ, ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴛʀưởɴɢ sᴏᴜᴍʏᴀ sᴡᴀᴍɪɴᴀᴛʜᴀɴ ᴄủᴀ ᴡʜᴏ ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 ᴅự ʙáᴏ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴅᴇʟᴛᴀ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄʜíɴʜ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs. ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʟưᴜ ý ʀằɴɢ ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄʜỉ ɢâʏ ʙệɴʜ ɴʜẹ, ɴɢᴀʏ ᴄả ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ đếɴ ɴᴀʏ ᴄó íᴛ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴặɴɢ ʜᴏặᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ.

ᴛʜế ɢɪớɪ ʙấᴛ ᴀɴ ᴠì ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄủᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
ɴʜữɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴠề ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʜắᴛ ᴄʜặᴛ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʜạɴ ᴄʜế đɪ ʟạɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ᴛʜêᴍ ʙấᴛ ổɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴠốɴ đᴀɴɢ ʙị ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà đóɴɢ ᴄửᴀ ảɴʜ ʜưởɴɢ. ǫᴜỹ ᴛɪềɴ ᴛệ ǫᴜốᴄ ᴛế (ɪᴍғ) ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʜọ ᴄó ᴛʜể ʜạ ᴍứᴄ ᴅự ʙáᴏ ᴛăɴɢ ᴛʀưởɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ.

ᴛᴜʏ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ đặᴛ ᴛʜế ɢɪớɪ ᴠàᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʙáᴏ độɴɢ ᴍớɪ, ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟà ᴛáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜíɴʜ ɢâʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ʟàɴ sóɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴠà ᴄʜɪếᴍ đếɴ 𝟿𝟿,𝟾% ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ᴛự ɢɪᴇɴ đăɴɢ ᴛʀêɴ sáɴɢ ᴋɪếɴ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ɢɪsᴀɪᴅ ᴛʀᴏɴɢ 𝟼𝟶 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴀғᴘ, ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄʜʀɪsᴛɪᴀɴ ʟɪɴᴅᴍᴇɪᴇʀ ᴄủᴀ ᴡʜᴏ ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 đã ɴʜắᴄ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴠàᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ. ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄᴅᴄ ᴡᴀʟᴇɴsᴋʏ ᴄũɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠẫɴ ʟà ᴍốɪ đᴇ ᴅọᴀ ʟớɴ ᴛạɪ ᴍỹ ᴋʜɪ ɢâʏ ʀᴀ 𝟿𝟿% ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴍớɪ ở ɴướᴄ ɴàʏ.

ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟâʏ ʟᴀɴ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ɴướᴄ

ʀᴇᴜᴛᴇʀs ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟸 đưᴀ ᴛɪɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ đã ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛớɪ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟺𝟶 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ đượᴄ ɴᴀᴍ ᴘʜɪ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ᴡʜᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟺.𝟷𝟷. ᴅù ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ đᴀɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ, ᴡʜᴏ ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴàʏ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴàᴏ ᴅᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ɢâʏ ʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ᴀғᴘ, ᴍỹ ᴠà Úᴄ ʟà ʜᴀɪ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟịᴄʜ sử đɪ ʟạɪ ở ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ đã ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ʙáᴏ ᴛʜᴇ ʜɪʟʟ đưᴀ ᴛɪɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷𝟶 ʙᴀɴɢ ᴄủᴀ ᴍỹ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄʜỉ 𝟸 ɴɢàʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ đầᴜ ᴛɪêɴ đượᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ở ᴄᴀʟɪғᴏʀɴɪᴀ. ᴛᴘ.sʏᴅɴᴇʏ (Úᴄ) ɴɢàʏ 𝟹.𝟷𝟸 ᴄũɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ.

ᴡʜᴏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ ʜơɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ở ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠàɪ ᴛʜáɴɢ ᴛớɪ. Íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ở ᴛʜủ đô ᴏsʟᴏ ᴄủᴀ ɴᴀ ᴜʏ đã ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ᴛɪệᴄ ɢɪáɴɢ sɪɴʜ ᴠàᴏ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ.