Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: “ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴêᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴠề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ʟà ᴛốᴛ, ɴʜưɴɢ sᴏɪ ᴍóɪ ǫᴜá sâᴜ ᴠàᴏ đờɪ ᴛư ɴɢʜệ sĩ”

Đời sống Tin Tức Xã hội

“ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛốᴛ, ᴠɪệᴄ ᴛử ᴛế, ᴠậʏ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ?”, Đạɪ ᴛá, ᴛɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ ɴóɪ.
ʜôᴍ 𝟸/𝟷𝟶, ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛướɴɢ ᴛô Âɴ xô ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɢâʏ ǫᴜỹ, ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴛàɪ ᴛʀợ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ʙãᴏ ʟũ ở ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴛʜᴇᴏ ᴛướɴɢ xô, ʜɪệɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ để ʀà sᴏáᴛ, xáᴄ địɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ đã ʜᴜʏ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴʜằᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴠà ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ɢɪảɪ ɴɢâɴ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄũɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴜʙɴᴅ ᴠà Ủʏ ʙᴀɴ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ, ʜà ᴛĩɴʜ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ… để xáᴄ ᴍɪɴʜ, ʟàᴍ ʀõ số ᴛɪềɴ, ʜàɴɢ ᴍà ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ đã ᴄứᴜ ᴛʀợ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đó. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴍờɪ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ Đạɪ ᴛá, ᴛɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ ᴠề ᴄáᴄ “ồɴ àᴏ” ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

“ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛốᴛ ᴛʀướᴄ ʜếᴛ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛâᴍ”

ᴘᴠ: Ôɴɢ đáɴʜ ɢɪá ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ sự ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴄủᴀ ᴄụᴄ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴄáᴄ “ồɴ àᴏ” ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: ᴛôɪ ᴛʜấʏ ʀấᴛ ʜợᴘ ʟý, đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ đòɪ ʜỏɪ ᴄủᴀ số đôɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ. ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ “ʟùᴍ xùᴍ” ᴅư ʟᴜậɴ ᴠà ý ᴋɪếɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ sᴜốᴛ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴛʜì ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴋʜôɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ? ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ʜọ ᴘʜảɪ ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʟâᴜ ᴠì ɴʜữɴɢ “ʟùᴍ xùᴍ” ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ᴍà ᴄòɴ ʟàᴍ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.

ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ, ᴄáɪ ᴍà ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄầɴ ʟàᴍ ʙâʏ ɢɪờ ʟà ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ đưᴀ ʀᴀ ᴍộᴛ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ để ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜᴏ ᴅư ʟᴜậɴ ʀằɴɢ “ᴀɪ đúɴɢ, ᴀɪ sᴀɪ” ᴠà ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛɪềɴ, ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ “ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ” ɢửɪ ɢắᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴘᴠ: ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴛʀướᴄ áᴘ ʟựᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ᴠừᴀ ʀồɪ đã ʟàᴍ sᴀᴏ ᴋê, ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴàʏ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đɪềᴜ ɢì ᴛʜưᴀ ôɴɢ?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: sᴀᴏ ᴋê ᴠừᴀ ʀồɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ, ʀấᴛ ᴛốᴛ, ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ đầʏ đủ đâᴜ. ᴠɪệᴄ sᴀᴏ ᴋê ᴄʜỉ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ sự ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜôɪ. sᴀᴏ ᴋê ᴄʜỉ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ đượᴄ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đầᴜ ᴠàᴏ ᴠà đầᴜ ʀᴀ ǫᴜᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ đã ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ʀồɪ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ?

ᴛôɪ ʟấʏ ᴠí ᴅụ ᴍộᴛ ᴄá ɴʜâɴ ᴠậɴ độɴɢ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴄʜᴜʏểɴ ǫᴜᴀ ɴɢâɴ ʜàɴɢ đượᴄ 𝟷𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ, ʀúᴛ ʀᴀ 𝟷𝟶𝟶 ᴛỷ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ɴʜưɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀúᴛ ʀᴀ ᴛʜì ᴛɪêᴜ ᴠàᴏ ᴠɪệᴄ ɢì, ᴛɪêᴜ ᴄʜᴏ ᴀɪ ᴛʜì ᴀɪ ʙɪếᴛ? ᴠì ᴠậʏ, ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ᴀɪ, ᴄʜɪ ᴠɪệᴄ ɢì ᴄầɴ ᴄó ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ, ᴄó ᴋý ɴʜậɴ đầʏ đủ. ᴄʜᴏ ɴêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʀúᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ʀᴀ ᴛʜì ᴛɪêᴜ ᴄʜᴏ ᴀɪ, ʟàᴍ ɢì ᴘʜảɪ ʜếᴛ sứᴄ ʀõ ʀàɴɢ!

ᴄáᴄ ᴄụ ɴóɪ “ᴄâʏ ɴɢᴀʏ ᴋʜôɴɢ sợ ᴄʜếᴛ đứɴɢ”. ᴛôɪ đã ᴛừɴɢ đɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄũɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ, ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ᴄầᴍ ᴛɪềɴ ᴍà ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ đơɴ ᴠị ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴơɪ ᴄầɴ ʜỗ ᴛʀợ.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜỉ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙằɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɴɢườɪ ɴʜậɴ ᴄụ ᴛʜể ᴛʜôɪ. ᴠí ᴅụ ᴠừᴀ ʀồɪ ʜộɪ ᴄựᴜ ᴄʜɪếɴ ʙɪɴʜ ᴇ 𝟽𝟺𝟷, ғ𝟹𝟸𝟼, ǫᴜâɴ ᴋʜᴜ 𝟸 ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ ᴛɪềɴ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ʜộɪ ᴄʜữ ᴛʜậᴘ đỏ ʜᴜʏệɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜổ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ để ɴʜờ ʜọ ᴍᴜᴀ ᴠậᴛ ʟɪệᴜ ʟợᴘ ʟạɪ ᴄáᴄ ɴɢôɪ ɴʜà ʙị ᴛốᴄ ᴍáɪ, ʜư ʜỏɴɢ. ᴋʜɪ ᴋʜáɴʜ ᴛʜàɴʜ ɴʜà ʜọ ᴄʜụᴘ ảɴʜ, ǫᴜᴀʏ ᴠɪᴅᴇᴏ ɢửɪ ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ.

ᴠấɴ đề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ʜếᴛ sứᴄ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. xã ʜộɪ ᴄầɴ sự ɢóᴘ sứᴄ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴʜà ʜảᴏ ᴛâᴍ để ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴛớɪ ɴʜữɴɢ ɴơɪ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ.

ᴠề ʜàɴʜ ʟᴀɴɢ ᴘʜáᴘ ʟý ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛươɴɢ đốɪ đầʏ đủ. ɴʜư ɴɢʜị địɴʜ 𝟼𝟺 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ; ɴɢʜị địɴʜ 𝟿𝟹 ᴄũɴɢ ɴêᴜ ʀõ ᴄá ɴʜâɴ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜị địɴʜ 𝟿𝟹 ᴛôɪ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴠà ɴóɪ ʀõ ᴍọɪ ᴄá ɴʜâɴ đượᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ – ɴʜưɴɢ ᴄó ᴍộᴛ đɪềᴜ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ʟậᴘ ǫᴜỹ. Đâʏ ʟà ᴠấɴ đề ᴍấᴜ ᴄʜốᴛ.

ᴛôɪ ᴛʜấʏ, ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛốᴛ ᴛʀướᴄ ʜếᴛ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛâᴍ, sᴀᴜ đó ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ɴɢʜị địɴʜ 𝟿𝟹. ʟàᴍ đầʏ đủ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ. ᴋʜɪ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sᴀɪ sóᴛ, ᴄó đơɴ ᴋɪệɴ, ᴛố ᴄáᴏ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍớɪ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴛʜôɪ.

ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛʜì ᴄầɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ᴛốᴛ ɴʜấᴛ ʟà ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴍà ᴄá ɴʜâɴ đó ᴍᴜốɴ ʜỗ ᴛʀợ.

“ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʀườᴍ ʀà ᴠà ᴍấᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ”

ᴘᴠ: ᴍấᴜ ᴄʜốᴛ ᴄủᴀ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ để ᴄá ɴʜâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đượᴄ ᴠẫɴ ʟà ᴘʜảɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴠà đượᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ, ɴʜưɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ɴɢʜị địɴʜ 𝟿𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟿/ɴĐ-ᴄᴘ ɴêᴜ ʀõ ᴛàɪ sảɴ đóɴɢ ɢóᴘ đốɪ ᴠớɪ ǫᴜỹ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠà ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ʜᴏặᴄ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ ʟà 𝟼,𝟻 ᴛỷ đồɴɢ; ǫᴜỹ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ 𝟷,𝟹 ᴛỷ; ǫᴜỹ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ 𝟷𝟹𝟶 ᴛʀɪệᴜ ᴠà ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄấᴘ xã 𝟸𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ôɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ ᴛʜế ɴàᴏ ᴠề ǫᴜʏ địɴʜ ɴàʏ?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: ᴛôɪ đáɴʜ ɢɪá, ʜɪệɴ ɴᴀʏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ɴɢʜị địɴʜ số 𝟿𝟹/𝟸𝟶𝟷𝟿/ɴĐ-ᴄᴘ ᴠề ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄũɴɢ ʀườᴍ ʀà ᴠà ᴍấᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ʟạɪ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴛàɪ sảɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴋʜɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ. ᴠì ᴠậʏ, ɴʜɪềᴜ ᴄá ɴʜâɴ đã ʙỏ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ để ᴛự ᴍìɴʜ đɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜư ᴛôɪ đã ɴóɪ ở ᴛʀêɴ, ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ đɪ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜư ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ɴɢʜị địɴʜ 𝟿𝟹 ᴛʜì ɴêɴ ɢửɪ số ᴛɪềɴ ᴍà ᴍìɴʜ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ đượᴄ ɴʜờ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ đó ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴛậɴ ᴛᴀʏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ủɴɢ ʜộ, ɢɪúᴘ đỡ. ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴘʜâɴ ᴘʜáᴛ ᴛɪềɴ, ᴠậᴛ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị, ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ.

ᴄòɴ ᴠɪệᴄ ǫᴜʏ địɴʜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ʜàɴɢ ᴛỷ đồɴɢ ɴʜư ᴠậʏ ʟà ǫᴜá ᴄᴀᴏ sᴏ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴʜấᴛ ʟà đốɪ ᴠớɪ ǫᴜỹ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ, ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ. ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ǫᴜʏ địɴʜ số ᴛɪềɴ đóɴɢ ɢóᴘ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴʜưɴɢ ᴄầɴ sửᴀ đổɪ ᴍứᴄ ᴛɪềɴ ᴛʜấᴘ ʜơɴ, đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ.

ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ – ᴄôɴɢ ᴠɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴄôɴɢ ʙố sᴀᴏ ᴋê. Ảɴʜ: ʜᴜʏ ʜậᴜ.

ᴘᴠ: ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ, ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ ʙâʏ ɢɪờ ᴄầɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ để ᴋʜôɴɢ ɢặᴘ ᴛʜị ᴘʜɪ ᴠà ᴠướɴɢ ᴍắᴄ ᴘʜáᴘ ʟý?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: ᴋʜᴜɴɢ ᴘʜáᴘ ʟý ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɴʜư ᴛôɪ đã ɴóɪ, ɴêɴ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ɴɢʜị địɴʜ ở ᴛʀêɴ ᴠà ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ǫᴜỹ.

ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ɴʜɪềᴜ ɴướᴄ ᴄũɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ, ʜᴏặᴄ ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ “ᴄá ɴʜâɴ” ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴀɪ ʟàᴍ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ʜᴏặᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ xã ʜộɪ. ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ᴄáᴄ “ᴄá ɴʜâɴ” ʟàᴍ ɴʜư ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜᴏàɪ ʟɪɴʜ, Đàᴍ ᴠĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ…. ᴠừᴀ ʀồɪ ᴛự đứɴɢ ʀᴀ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴠà ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴɢʜệ sĩ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʙâʏ ɢɪờ ᴠẫɴ ɴêɴ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ. ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ, ɴếᴜ ᴄô ấʏ ᴠậɴ độɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛɪềɴ ʀồɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ɴʜư ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ, ʜộɪ ᴄʜữ ᴛʜậᴘ đỏ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴠà ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ɢì đượᴄ ᴄô ấʏ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴍặᴛ ᴛʀậɴ ᴛổ ǫᴜốᴄ ʜᴏặᴄ ʜộɪ ᴄʜữ ᴛʜậᴘ đỏ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ, ᴛʜủʏ ᴛɪêɴ ᴄó ǫᴜʏềɴ ɢɪáᴍ sáᴛ xᴇᴍ ʜọ ʟàᴍ đúɴɢ ʜᴀʏ sᴀɪ. ʜᴀɪ ʙêɴ đềᴜ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɢɪáᴍ sáᴛ, đó ʟà ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ᴛốɪ ưᴜ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄá ɴʜâɴ ᴍìɴʜ đứɴɢ ʀᴀ ᴄầᴍ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ đɪ ᴘʜâɴ ᴘʜáᴛ, ᴛʜíᴄʜ ᴄʜᴏ ᴀɪ ᴛʜì ᴄʜᴏ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴅẫɴ đếɴ ɴảʏ sɪɴʜ ɴɢʜɪ ɴɢờ.

ᴘᴠ: ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ɢì ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛừ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ɴɢʜệ sĩ, ôɴɢ ᴄó ʟờɪ ᴋʜᴜʏêɴ ɢì ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴍᴜốɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: ᴛôɪ đồɴɢ ý ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙạɴ, đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ đã. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. ᴠì ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ʟà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛốᴛ, ᴠɪệᴄ ᴛử ᴛế, ᴠậʏ ᴛạɪ sᴀᴏ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ?

ɴếᴜ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛốᴛ, ᴍỗɪ ᴄá ɴʜâɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴘʜốɪ ᴋếᴛ ʜợᴘ, ɢɪáᴍ sáᴛ ɢɪữᴀ ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị xã ʜộɪ. ɴếᴜ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ɴʜưɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ sẽ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴄʜứ ʙâʏ ɢɪờ ʙạɴ ᴛʜấʏ, ᴋʜɪ ᴄʜưᴀ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴘʜảɪ đốɪ ᴅɪệɴ ᴠớɪ ᴅư ʟᴜậɴ.

Đòɪ ʜỏɪ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ʟà ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ!

ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴêᴜ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴠề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ʟà ᴛốᴛ, ɴʜưɴɢ sᴏɪ ᴍóɪ ǫᴜá sâᴜ ᴠàᴏ đờɪ ᴛư ɴɢʜệ sĩ

ᴘᴠ: xɪɴ ôɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴄ, ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴋʜơɪ ʀᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ɴɢʜệ sĩ. Ôɴɢ ᴛʜấʏ ᴄó ɢì ʜợᴘ ʟý ᴠà ᴄʜưᴀ ʜợᴘ ʟý?

Đạɪ ᴛá, ʟᴜậᴛ sư ʟê ɴɢọᴄ ᴋʜáɴʜ: ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ɴắᴍ ʀõ ʜếᴛ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɴóɪ, ᴄʜỉ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ɴʜưɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛôɪ, ᴠɪệᴄ ʙà ʜằɴɢ ɴêᴜ ʟêɴ ɴɢʜɪ ᴠấɴ ᴠề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ʙɪếᴛ ᴋʜᴜấᴛ ᴛấᴛ ɴʜư ᴠậʏ ʟà ᴛốᴛ.

ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴠẫɴ ᴛɪɴ ᴛưởɴɢ ᴠàᴏ ʟờɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛừ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ɢɪớɪ ɴɢʜệ sĩ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴋʜíᴀ ᴄạɴʜ ᴍà ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠề ᴄáᴄʜ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ɴʜư sᴏɪ ᴍóɪ sâᴜ ᴠàᴏ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ʟà đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ʟàᴍ. ᴠɪệᴄ sᴏɪ ᴍóɪ ᴄàɴɢ sâᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛốᴛ ᴄó ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ʙà ấʏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ɴếᴜ ʙà ʜằɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ ᴛʜì đáɴɢ ʟẽ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀʏ ᴠì đưᴀ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴛʜì sẽ ᴛốᴛ ʜơɴ.

ᴘᴠ: xɪɴ ᴄảᴍ ơɴ ôɴɢ ᴠề ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ!

ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ, ᴛʜủ ᴛụᴄ để ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴍộᴛ ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜɪệɴ ɴᴀʏ.

ʙướᴄ 𝟷: ʙᴀɴ sáɴɢ ʟậᴘ ǫᴜỹ xã ʜộɪ, ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ᴘʜạᴍ ᴠɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ ʜᴏặᴄ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ, ǫᴜỹ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ɢóᴘ ᴛàɪ sảɴ để ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛỉɴʜ ɢửɪ ʜồ sơ đếɴ ʙộ ɴộɪ ᴠụ đề ɴɢʜị ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜậɴ đɪềᴜ ʟệ ǫᴜỹ.

ʙướᴄ 𝟸: ᴠụ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ xᴇᴍ xéᴛ ʜồ sơ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜì ᴛʜụ ʟý ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʜồ sơ ᴄʜưᴀ đầʏ đủ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʜì ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ʙộ ɴộɪ ᴠụ ᴛʀả ʟạɪ ʜồ sơ.

ʙướᴄ 𝟹: ᴠụ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, ᴛʜẩᴍ địɴʜ ʜồ sơ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ʟấʏ ý ᴋɪếɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ; ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴄáᴄ ý ᴋɪếɴ ɢóᴘ ý đề ɴɢʜị ʙổ sᴜɴɢ ᴛʜêᴍ ʜồ sơ ᴛʜᴇᴏ ý ᴋɪếɴ ɢóᴘ ý (ɴếᴜ ᴄó).

ʙướᴄ 𝟺: ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ 𝟺𝟶 ɴɢàʏ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ɴʜậɴ ʜồ sơ đầʏ đủ ᴠà ʜợᴘ ᴘʜáᴘ, ᴠụ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ xᴇᴍ xéᴛ, ᴛʀìɴʜ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜậɴ đɪềᴜ ʟệ ǫᴜỹ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý ᴘʜảɪ ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴛʀả ʟờɪ ᴠà ɴêᴜ ʀõ ʟý ᴅᴏ.

ʙộ ɴộɪ ᴠụ ᴄũɴɢ đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜậɴ đɪềᴜ ʟệ; ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜợᴘ ɴʜấᴛ, sáᴘ ɴʜậᴘ, ᴄʜɪᴀ, ᴛáᴄʜ, ɢɪảɪ ᴛʜể; đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ ʜᴏặᴄ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ…đốɪ ᴠớɪ ǫᴜỹ ᴄó ᴘʜạᴍ ᴠɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛᴏàɴ ǫᴜốᴄ, ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ; ǫᴜỹ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ɢóᴘ ᴛàɪ sảɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜậɴ đɪềᴜ ʟệ; ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜợᴘ ɴʜấᴛ, sáᴘ ɴʜậᴘ, ᴄʜɪᴀ, ᴛáᴄʜ, ɢɪảɪ ᴛʜể; đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ; ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ǫᴜỹ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀở ʟạɪ….. đốɪ ᴠớɪ ǫᴜỹ ᴄó ᴘʜạᴍ ᴠɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ.

Nguồn: https://soha.vn/dai-ta-luat-su-le-ngoc-khanh-chi-ra-diem-mau-chot-de-khong-con-lum-xum-tu-thien-sao-ke-2021100423235225.htm