ᴛɪɴ sáɴɢ 𝟺-𝟷𝟸: ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛăɴɢ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛɪêᴍ ɢấᴘ ᴍũɪ 𝟹, ᴄʜᴜʏểɴ ɴɢᴀʏ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs

Đời sống Tin Tức Xã hội

“ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ, số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó xᴜ ʜướɴɢ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ, ᴄó ʙấᴛ ᴄậᴘ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý, ʜỗ ᴛʀợ, đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿” – ᴄôɴɢ đɪệɴ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ғ𝟶 đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ số 𝟶𝟷, ǫᴜậɴ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ – Ảɴʜ: ǫᴜᴀɴɢ ĐỊɴʜ

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ đɪệɴ, ᴅù đã đủ ᴠắᴄ xɪɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍộᴛ số ʟượɴɢ đáɴɢ ᴋể ɴɢườɪ ɢɪà, ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴄᴀᴏ ɴếᴜ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ.

Để ɢɪảᴍ ᴛʜɪểᴜ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜỉ đạᴏ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ, ᴜʙɴᴅ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ độ ᴛᴜổɪ đượᴄ ᴄʜỉ địɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ đó đặᴄ ʙɪệᴛ ʟưᴜ ý ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄᴀᴏ ᴛᴜổɪ, ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ, ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ để ᴛɪêᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ, ɴʜᴀɴʜ ɴʜấᴛ. ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ ʙổ sᴜɴɢ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙộ ʏ ᴛế ᴘʜâɴ ʙổ ɴɢᴀʏ ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴅạɴɢ ᴠɪêɴ để ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sử ᴅụɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ǫᴜảɴ ʟý sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴋʜôɴɢ để xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ ᴋʜôɴɢ ʟɪêɴ ʜệ đượᴄ ᴠớɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế, ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢᴀʏ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪʀᴜs ɴʜư đã ɴêᴜ ᴛʀêɴ).

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɢɪᴀᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴍᴜᴀ sắᴍ ʙảᴏ đảᴍ đủ ᴛʜᴜốᴄ đɪềᴜ ᴛʀị; ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʏêᴜ ᴄầᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, sᴏ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 𝟽 ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ, số ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴍớɪ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 (𝟷𝟹.𝟾𝟺𝟸 ᴄᴀ) ʟà ɢɪảᴍ 𝟺,𝟿%, số ᴄᴀ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛăɴɢ 𝟷𝟸,𝟾%, số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷𝟷,𝟽%, số ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ɢɪảᴍ 𝟷𝟸𝟻%, số ᴄᴀ ɴặɴɢ ᴛăɴɢ 𝟿,𝟸%.

sᴏ sáɴʜ ᴛᴜầɴ ɴàʏ ᴠớɪ ᴛᴜầɴ ᴛʀướᴄ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛăɴɢ 𝟹𝟸,𝟽%, sᴏ sáɴʜ ᴠớɪ ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟺𝟿,𝟾%. ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜầɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ đã ᴄó 𝟸 ɴɢàʏ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟêɴ ᴛʀêɴ 𝟸𝟶𝟶 ᴄᴀ, ʟà ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶 ᴛʀở ʟạɪ đâʏ.

ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟷, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ᴠà ᴘʜáᴛ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ғ𝟶 đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà – Ảɴʜ: ᴅᴜʏÊɴ ᴘʜᴀɴ

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛíɴʜ ᴛɪêᴍ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄʜᴏ ɴʜóᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ

Đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙảᴏ ᴠệ ɴɢườɪ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ɴɢᴜʏ ᴄơ (ɴɢườɪ ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ, ɴɢườɪ ᴄầɴ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴅàɪ ʜạɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế, ɴɢườɪ ᴛừ 𝟻𝟶 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ) ɴʜằᴍ ʜướɴɢ đếɴ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ɢɪảᴍ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍà sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠừᴀ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸.

ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛɪêᴍ ᴛʀêɴ 𝟷𝟺,𝟼 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴍũɪ 𝟷 đạᴛ ʜơɴ 𝟽,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ, ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟼,𝟷 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟽𝟺.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴠà ᴛʀêɴ 𝟷𝟾.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ, ᴄó ʙệɴʜ ɴềɴ.

số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ, 𝟸.𝟶𝟸𝟶/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴋế đó ʟà ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟷.𝟷𝟸𝟿, ʟᴏɴɢ ᴀɴ 𝟹𝟽𝟹, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟹𝟷𝟾, Đồɴɢ ɴᴀɪ 𝟸𝟼𝟷, ᴛâʏ ɴɪɴʜ 𝟸𝟻𝟻, ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟸𝟹𝟻, ᴄầɴ ᴛʜơ 𝟸𝟷𝟿, số ᴄòɴ ʟạɪ đềᴜ ᴅướɪ 𝟸𝟶𝟶, ᴅướɪ 𝟷𝟶𝟶 ᴄᴀ, ɴʜư ʙắᴄ ɴɪɴʜ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ᴋʜá ᴍạɴʜ ʜồɪ đầᴜ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 ɴàʏ, số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ ʟà 𝟷𝟷.

ɴʜằᴍ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, sáɴɢ ɴᴀʏ 𝟺-𝟷𝟸, ʙộ ʏ ᴛế ᴛổ ᴄʜứᴄ “ʜộɪ ɴɢʜị ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿” ᴛạɪ 𝟼𝟹 đɪểᴍ ᴄầᴜ. ᴄʜủ ᴛʀì ʙᴜổɪ ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ʟà ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴠà ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ʟươɴɢ ɴɢọᴄ ᴋʜᴜê.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ʟậᴘ ᴠùɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛế ᴠậᴛ ᴅụɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ ɢɪảɴɢ ᴠõ, ʙᴀ Đìɴʜ, ʜà ɴộɪ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄᴀ ғ𝟶 – Ảɴʜ: ɴᴀᴍ ᴛʀẦɴ

ʜà ɴộɪ ᴄó 𝟹 ᴘʜườɴɢ “ᴠùɴɢ ᴄᴀᴍ”

ᴛʜᴇᴏ đáɴʜ ɢɪá ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ, ᴛᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ở ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ 𝟸 – ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ (ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ).

Ở ǫᴜʏ ᴍô ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ, ᴛʜị xã, ᴄó 𝟽 ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ đạᴛ ᴠùɴɢ xᴀɴʜ, 𝟸𝟹 ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ ʟà ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ.

Ở ǫᴜʏ ᴍô xã ᴘʜườɴɢ, ᴄó 𝟻𝟸𝟹 xã ᴘʜườɴɢ ʟà ᴠùɴɢ xᴀɴʜ, 𝟻𝟹 xã ᴘʜườɴɢ ʟà ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ, 𝟹 xã ᴘʜườɴɢ ᴠùɴɢ ᴄᴀᴍ (ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ) ʟà ᴘʜườɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴘʜụɴɢ, ᴋʜâᴍ ᴛʜɪêɴ ǫᴜậɴ Đốɴɢ Đᴀ ᴠà ᴘʜườɴɢ ᴘʜố ʜᴜế – ǫᴜậɴ ʜᴀɪ ʙà ᴛʀưɴɢ.

Đồ ʜọᴀ: ɴɢỌᴄ ᴛʜÀɴʜ

ᴛʜêᴍ 𝟷 ʜᴜʏệɴ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛừ ‘xᴀɴʜ’ sᴀɴɢ ‘ᴠàɴɢ’

ʙảɴ đồ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛốɪ 𝟹-𝟷𝟸 ʜɪểɴ ᴛʜị ᴛᴘ ᴠẫɴ ở ᴄấᴘ độ 𝟸 (ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ), ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄó 𝟾 địᴀ ᴘʜươɴɢ đạᴛ ᴄấᴘ độ 𝟷 (ᴠùɴɢ xᴀɴʜ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʜấᴘ) ʟà 𝟾; 𝟷𝟺 địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄòɴ ʟạɪ ᴛʜᴜộᴄ ᴄấᴘ độ 𝟸 (ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ).

ɴʜư ᴠậʏ, sᴏ ᴠớɪ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄôɴɢ ʙố ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟾-𝟷𝟷 ᴛʜì đã ᴄó 𝟷 địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴛăɴɢ ᴄấᴘ độ ᴅịᴄʜ (ᴠùɴɢ xᴀɴʜ sᴀɴɢ ᴠàɴɢ) ʟà ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ.

ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘғɪᴢᴇʀ ᴄʜᴏ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs ʜà ʜᴜʏ ᴛậᴘ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟿-𝟷𝟶 – Ảɴʜ: ǫᴜᴀɴɢ ĐỊɴʜ

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ

– ʜà ɴộɪ, ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸 đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻𝟺𝟸 ᴄᴀ ғ𝟶, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴄòɴ ʟạɪ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ᴄộɴɢ ᴅồɴ số ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ʟà 𝟷𝟸.𝟷𝟷𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺.𝟾𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ; 𝟽.𝟸𝟾𝟺 ᴄᴀ đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ.

– ᴛừ ɴɢàʏ 𝟻-𝟷𝟶 đếɴ 𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸, sơɴ ʟᴀ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷𝟸𝟷 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟà ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʀở ᴠề ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ đᴀɴɢ ᴄó ᴅịᴄʜ ᴠà ᴍộᴛ số ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ; ᴄó 𝟼.𝟸𝟹𝟼 ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄáᴄʜ ʟʏ. ᴛỉɴʜ đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ 𝟿𝟸𝟺.𝟻𝟶𝟶 ᴍũɪ ᴠà 𝟷𝟽.𝟼𝟽𝟿 ᴍũɪ 𝟷 ᴄʜᴏ ᴛʀẻ ᴛừ 𝟷𝟸 – 𝟷𝟽 ᴛᴜổɪ.

– ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟷𝟶 đếɴ ɴᴀʏ, ʜà ɢɪᴀɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺.𝟾𝟹𝟷 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽𝟷𝟺 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ (𝟷𝟺,𝟽𝟾%), 𝟸.𝟷𝟾𝟸 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ (𝟺𝟻,𝟷𝟽%), 𝟷.𝟿𝟹𝟻 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ (𝟺𝟶,𝟶𝟻%). ᴄó 𝟺𝟻𝟹.𝟾𝟾𝟺 ɴɢườɪ đượᴄ ᴛɪêᴍ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ᴛỉ ʟệ ʙᴀᴏ ᴘʜủ đạᴛ 𝟾𝟸,𝟿𝟼%); ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ʟɪềᴜ 𝟸𝟽𝟸.𝟶𝟻𝟻 ɴɢườɪ, đạᴛ 𝟺𝟿,𝟽𝟹%.

– ʜảɪ ᴅươɴɢ, ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟷𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʀᴀ ᴠɪệɴ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟷𝟶 đếɴ 𝟷𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟾𝟸𝟾 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷𝟶𝟸 ɴɢườɪ ᴄó ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ đɪ ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠề.

– ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟶𝟾 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛỉ ʟệ ɴɢườɪ ᴛừ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛʀở ʟêɴ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴍũɪ 𝟷 đạᴛ 𝟿𝟾,𝟽𝟺%, ᴍũɪ 𝟸 đạᴛ 𝟽𝟹,𝟿𝟺%. ᴛíɴʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ 𝟹-𝟷𝟸, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟽.𝟸𝟺𝟿 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸.𝟶𝟽𝟼 ᴄᴀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄơ sở đɪềᴜ ᴛʀị, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛỉɴʜ.

– ʙà ʀịᴀ-ᴠũɴɢ ᴛàᴜ, ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸 đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻𝟼𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴠớɪ 𝟷𝟼𝟾 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. số ᴄᴀ ғ𝟶 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛừ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟾-𝟼 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟼.𝟾𝟼𝟻 ᴄᴀ.

– ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ᴛừ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸 đếɴ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, đềᴜ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴛừ ɴɢàʏ 𝟽-𝟷𝟶 đếɴ 𝟹-𝟷𝟷, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟾𝟸 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ʜɪệɴ ʟà 𝟸.𝟽𝟷𝟿 ᴄᴀ, 𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴄó 𝟾𝟼𝟸.𝟷𝟿𝟶 ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟸𝟺.𝟷𝟼𝟺 ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ.

– ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛíɴʜ đếɴ sáɴɢ 𝟹-𝟷𝟸, ᴄó 𝟷𝟺𝟽.𝟻𝟾𝟸 ᴛʀẻ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (𝟾𝟾,𝟶𝟸%). ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷𝟸 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟽 ᴄᴀ. Đếɴ ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟾.𝟺𝟾𝟺 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟼𝟹𝟹 ᴄᴀ.

– ʙếɴ ᴛʀᴇ ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸-𝟷𝟸 đếɴ 𝟷𝟷ʜ ɴɢàʏ 𝟹-𝟷𝟸 ᴄó 𝟹𝟹𝟸 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ʟà 𝟿.𝟷𝟾𝟼 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺.𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ ʀᴀ ᴠɪệɴ, 𝟽𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ, ᴄó 𝟹𝟷𝟼 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛỉɴʜ, 𝟷𝟾 ᴄᴀ ɴɢᴏàɪ ᴛỉɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ, ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 𝟺𝟷𝟼 ᴄᴀ/ɴɢàʏ, ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟼,𝟻 ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ đỉɴʜ ᴅịᴄʜ ᴛʜáɴɢ 𝟽-𝟸𝟶𝟸𝟷 (ᴅướɪ 𝟻𝟻 ᴄᴀ/ɴɢàʏ).