ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ɴóɪ ɢì ᴠề ồɴ àᴏ ǫᴜᴀɴʜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ?

Đời sống Tin Tức Xã hội

ɢɪảɪ ᴛʀìɴʜ ý ᴋɪếɴ Đʙǫʜ ᴠề ʟùᴍ xùᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠᴋsɴᴅ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ʟê ᴍɪɴʜ ᴛʀí ɴʜấɴ ᴍạɴʜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠà ᴛòᴀ sẽ xᴇᴍ xéᴛ xử ʟý ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ.
‘ᴄʜɪᴀ ᴘʜᴇ ʀᴀ ɴÓɪ xẤᴜ ɴʜᴀᴜ’ ᴛʀÊɴ ᴍẠɴɢ xà ʜỘɪ ɢÂʏ ʀᴀ ʀẤᴛ ɴʜɪỀᴜ ᴛÁᴄ ĐỘɴɢ ĐẾɴ ᴄỘɴɢ ĐỒɴɢ
sáɴɢ 𝟸𝟺/𝟷𝟶, ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄủᴀ ᴄʜáɴʜ áɴ ᴛòᴀ áɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ (ᴛᴀɴᴅ) ᴛốɪ ᴄᴀᴏ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ (ᴠᴋsɴᴅ) ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ áɴ; ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷.

ᴛʀướᴄ ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ đạɪ ʙɪểᴜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜấᴘ, xᴜɴɢ độᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ; ʜàɴʜ ᴠɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ để ɢâʏ ᴍấᴛ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ, ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ, ɢâʏ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ, ᴠɪệɴ ᴛʀưởɴɢ ᴠᴋs ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ʟê ᴍɪɴʜ ᴛʀí ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 𝟹𝟹𝟷 ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự ᴛʜì đâʏ ʟà ᴛộɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ, ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ.

“ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sắᴘ ᴛớɪ, ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠà ᴛòᴀ sẽ ᴄó ᴛʜốɴɢ ɴʜấᴛ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ để xᴇᴍ xéᴛ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàʏ, xử ʟý sᴀᴏ ᴄʜᴏ đảᴍ ʙảᴏ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴋỷ ᴄươɴɢ xã ʜộɪ. Ý ᴋɪếɴ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴄủᴀ Đʙǫʜ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ xɪɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴜ ᴠà ᴄó ʙàɴ ʟᴜậɴ để ᴄó ᴄáᴄʜ xử ʟý ᴛʜế ɴàᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ”, ôɴɢ ᴛʀí ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛʜảᴏ ʟᴜậɴ ᴛạɪ ʜộɪ ᴛʀườɴɢ, đạɪ ʙɪểᴜ ᴘʜᴀɴ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ (đᴏàɴ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ) đề ᴄậᴘ đếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜâɴ đạᴏ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ʜỗ ᴛʀợ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đᴀɴɢ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ʀấᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ.

Đʙ ᴘʜᴀɴ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ đạɪ ʙɪểᴜ đᴏàɴ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴛʀêɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ xảʏ ʀᴀ “ᴠɪệᴄ ᴛʀᴀɴʜ ᴄʜấᴘ, ᴄʜɪᴀ ᴘʜᴇ ɴóɪ xấᴜ ʟẫɴ ɴʜᴀᴜ…” ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴠậɴ độɴɢ ᴛàɪ ᴛʀợ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

ᴋʜɪ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢɪốɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ “ᴍɪếɴɢ ʙáɴʜ ɴɢᴏɴ” ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ
Đʙ ᴘʜᴀɴ ᴛʜáɪ ʙìɴʜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʀêɴ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ xấᴜ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ, ᴠăɴ ʜóᴀ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ᴅâɴ ᴛộᴄ… ɴʜấᴛ ʟà ᴠɪệᴄ “ᴄʜɪᴀ ᴘʜᴇ ʀᴀ ɴóɪ xấᴜ ɴʜᴀᴜ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ” ɢâʏ ʀᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛáᴄ độɴɢ đếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴅᴏ ᴠậʏ, đạɪ ʙɪểᴜ ʙìɴʜ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ ᴄầɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴍạɴʜ ᴍẽ, ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ʜơɴ, ʟàᴍ ʀõ “để ᴛʀả ʟờɪ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ʟᴜậɴ, ᴄử ᴛʀɪ ʙɪếᴛ ᴀɪ đúɴɢ, ᴀɪ sᴀɪ”.

“ᴛôɪ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄầɴ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴍɪɴʜ ʙạᴄʜ, ʀõ ʀàɴɢ để ʟàᴍ ᴛốᴛ ʜơɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ʙảᴏ đảᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ. ᴋʜôɴɢ ᴛʜể để ᴅɪễɴ ʀᴀ ɴʜư ᴛʜế ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ”, đạɪ ʙɪểᴜ đᴏàɴ ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟹/𝟷𝟶, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛʜẩᴍ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ǫᴜốᴄ ʜộɪ đã đề ɴɢʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴋɪểᴍ ᴛᴏáɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ ᴛᴏáɴ; ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜơɴ ᴠàᴏ ɴʜữɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɴổɪ ᴄộᴍ, đᴀɴɢ ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ ɢầɴ đâʏ ɴʜư ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ʏ ᴛế, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴠɪệᴄ ʜᴜʏ độɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴏảɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄủᴀ ɴʜâɴ ᴅâɴ để ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜẩᴍ ᴛʀᴀ ᴄáᴄ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, Ủʏ ʙᴀɴ ᴛư ᴘʜáᴘ ᴄũɴɢ ʟưᴜ ý ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ.

“ᴅư ʟᴜậɴ ᴄử ᴛʀɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ sự đóɴɢ ɢóᴘ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, để ɴɢăɴ ɴɢừᴀ ᴋʜả ɴăɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄó ᴋêᴜ ɢọɪ đóɴɢ ɢóᴘ ᴛừ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴛʜì ᴄầɴ sớᴍ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ”, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴛʜẩᴍ ᴛʀᴀ ɴêᴜ ʀõ.

ᴛẠɪ sᴀᴏ ɴʜỮɴɢ sᴀɪ ᴘʜẠᴍ ᴄỦᴀ ĐỊᴀ ᴘʜƯƠɴɢ, ʙỘ ᴄÔɴɢ ᴀɴ xᴜỐɴɢ ᴍỚɪ xỬ ʟÝ ĐƯỢᴄ?
ᴄòɴ Đʙ ɴɢᴜʏễɴ ᴄôɴɢ ʟᴏɴɢ (đᴏàɴ Đồɴɢ ɴᴀɪ) ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴄó ɴêᴜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄáᴛ sỏɪ ᴅɪễɴ ʀᴀ ở ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ. ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ.

Ôɴɢ ᴅẫɴ ʟạɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴍớɪ đâʏ ᴠᴛᴠ ᴄó đưᴀ ᴘʜóɴɢ sự ᴠề ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄáᴛ ʟòɴɢ sôɴɢ ᴛạɪ sôɴɢ Đà, sôɴɢ ʜồɴɢ, sôɴɢ ʟô ở ᴘʜíᴀ ʙắᴄ ᴠà ǫᴜᴀ đâʏ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, sự xóᴛ xᴀ ᴠề ʜìɴʜ ảɴʜ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜᴀʏ ᴍặᴛ đɪ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ɴʜìɴ ᴛʜẳɴɢ ᴠàᴏ ốɴɢ ᴋíɴʜ ᴠà ᴛʜᴀɴ ᴛʜở ʀằɴɢ “ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴋêᴜ ᴀɪ ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ”.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴄôɴɢ ʟᴏɴɢ. Ảɴʜ: ᴛᴛxᴠɴ.

Đưᴀ ʀᴀ ᴅẫɴ ᴄʜứɴɢ ᴍớɪ đâʏ ɴʜấᴛ ᴄó ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đấᴜ ɢɪá ʙỏ ʀᴀ ʜơɴ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ để ᴄó ᴛʜể ᴛʀúɴɢ ᴛʜầᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɢɪá ᴄʜỉ 𝟽,𝟸 ᴛỷ, ôɴɢ ʟᴏɴɢ ɴʜìɴ ɴʜậɴ đó ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ để ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴍọɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ để ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ʜệ ǫᴜả ɢâʏ ʀᴀ ᴛáᴄ ʜạɪ ʀấᴛ ʟớɴ ᴠề ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ, ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʜấᴛ ᴛʜᴏáᴛ ᴛʜᴜ ɴɢâɴ sáᴄʜ…

“ᴄâᴜ ʜỏɪ đặᴛ ʀᴀ ʟà ᴛạɪ sᴀᴏ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴋéᴏ ᴅàɪ ɴʜư ᴠậʏ? ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴʜư ᴠậʏ? ᴄòɴ ʜɪệᴜ ǫᴜả đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả?”, ôɴɢ ʟᴏɴɢ ɴóɪ, ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜɪệᴜ ǫᴜả đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠớɪ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴàʏ ᴄʜưᴀ ᴄᴀᴏ ᴅᴏ đó đề ɴɢʜị ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄầɴ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ʀõ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʟᴏɴɢ, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʜɪệɴ ʀấᴛ đầʏ đủ ᴠà ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ. ɴɢᴏàɪ ʟᴜậᴛ ᴋʜᴏáɴɢ sảɴ ᴄòɴ ᴄó ʟᴜậᴛ ᴛàɪ ɴɢᴜʏêɴ ɴướᴄ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄũɴɢ ᴄó ʙᴀɴ ʜàɴʜ ɴɢʜị địɴʜ 𝟸𝟹 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ǫᴜʏ địɴʜ ᴄụ ᴛʜể ᴠề ǫᴜảɴ ʟý ᴄáᴛ sỏɪ ʟòɴɢ sôɴɢ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ʙờ, ʙãɪ sôɴɢ, ʟòɴɢ sôɴɢ, xáᴄ địɴʜ ʀõ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛừɴɢ ʙộ ɴɢàɴʜ ᴠà ᴜʙɴᴅ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đấᴜ ᴛʀᴀɴʜ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ʜɪệᴜ ǫᴜả?

“ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ ᴄó sự ʟơ ʟà, ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ, ʙỏ ǫᴜᴀ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄáᴄ ᴄấᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜảɴ ʟý đốɪ ᴠớɪ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴàʏ. ᴠớɪ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄᴀᴏ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴅư ʟᴜậɴ ᴠà ᴄử ᴛʀɪ ᴄᴏ ǫᴜʏềɴ đặᴛ ʀᴀ ᴄâᴜ ʜỏɪ: ᴄó ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ɴàʏ? ᴋʜɪ ᴄó sự ʙᴜôɴɢ ʟỏɴɢ ɴʜư ᴠậʏ.

ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴍớɪ đâʏ ɴʜấᴛ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴄó ᴄáᴄ đơɴ ᴠị xᴜốɴɢ ʜảɪ ᴘʜòɴɢ để ᴛʀᴜʏ ʙắᴛ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛàᴜ ᴄáᴛ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄáᴛ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ. ᴄâᴜ ʜỏɪ đặᴛ ʀᴀ ʟà ᴛạɪ sᴀᴏ ɴʜữɴɢ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴍà ᴛʀêɴ ʙộ xᴜốɴɢ ᴍớɪ xử ʟý đượᴄ? ᴛạɪ sᴀᴏ ᴛʜế? ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ đếɴ đâᴜ?”, ôɴɢ ʟᴏɴɢ đặᴛ ᴠấɴ đề.

Ôɴɢ ʟᴏɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴄầɴ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄʜỉ đạᴏ, ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟậᴘ ʟạɪ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄáᴛ, sỏɪ ᴠà ʟòɴɢ sôɴɢ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄả ɴướᴄ, ᴠà xử ʟý ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

Nguồn: https://soha.vn/vien-truong-vksnd-toi-cao-le-minh-tri-se-xem-xet-xu-ly-nhung-lum-xum-lien-quan-tu-thien-2021102411212829.htm