ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛố ʙị ᴄʜồɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ: ᴛôɪ ᴍớɪ ʟà đᴀᴜ, ᴄòɴ ᴄʜồɴɢ đáɴʜ ᴛʜì ɴó đᴀᴜ ʟúᴄ ấʏ xᴏɴɢ ʟạɪ ᴋʜỏɪ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛố ʙị ᴄʜồɴɢ ɢɪᴀᴍ ʟỏɴɢ, ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴅư ʟᴜậɴ, ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ.
ᴍẹ ɴữ sɪêᴜ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ɴóɪ ɢì sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴛố ʙị ᴄʜồɴɢ ɢɪᴀᴍ ʟỏɴɢ, ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ?
ᴠụ ɴữ sɪêᴜ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ɴɢʜɪ ʙị ɢɪᴀᴍ ʟỏɴɢ ᴠà ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ: ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ʙị ᴛố ᴄó ᴛʜể ᴘʜảɪ đốɪ ᴍặᴛ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ɴàᴏ?
ᴄʜồɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄướɪ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛừɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ʜᴀɪ ɴɢườɪ đã ᴛừɴɢ đườɴɢ ᴀɪ ɴấʏ đɪ
ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟷𝟷, ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ (𝟸𝟿 ᴛᴜổɪ) ʙấᴛ ɴɢờ ᴛố ʙị ᴄʜồɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄướɪ đáɴʜ đậᴘ, ʜàɴʜ ʜạ ᴅã ᴍᴀɴ ᴠà ɢɪᴀᴍ ʟỏɴɢ ᴍộᴛ ɴăᴍ ǫᴜᴀ. ᴄô ᴛᴜɴɢ ʟᴏạᴛ ảɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ đầʏ ᴍìɴʜ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʙị ᴄʜồɴɢ ᴄʜưᴀ ᴄướɪ ʟăɴɢ ᴍạ, sỉ ɴʜụᴄ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ɢɪᴀ đìɴʜ.

ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ɴɢăɴ ᴄảɴ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ʟɪêɴ ʟạᴄ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ sử ᴅụɴɢ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴅɪ độɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ đạɪ ᴅɪệɴ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ, ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴛâᴍ ᴛʀạɴɢ ᴄô đã ʙìɴʜ ổɴ ʜơɴ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴄòɴ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ. ᴍỗɪ ʟầɴ ᴋể ʟạɪ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʙạɴ ʙè, ᴄựᴜ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ đềᴜ ʙậᴛ ᴋʜóᴄ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴘʜíᴀ đạɪ ᴅɪệɴ ɴữ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴄòɴ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠề ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ sɪɴʜ sốɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄơɴ áᴄ ᴍộɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị đáɴʜ đậᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜươɴɢ ᴛɪếᴄ. sᴀᴜ ᴄùɴɢ, ᴄô đã đượᴄ ɢɪảɪ ᴛʜᴏáᴛ ᴠà ᴠề sốɴɢ ᴠớɪ ᴍẹ đẻ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý ʜơɴ ᴄả, đạɪ ᴅɪệɴ ᴘʜíᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴄòɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ɢɪấʏ ʙệɴʜ áɴ ᴋèᴍ ʟᴏạᴛ ᴛɪɴ ɴʜắɴ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴛừ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ʟàᴍ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏạᴛ ᴛɪɴ ɴʜắɴ, ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ɴɢườɪ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴄựᴄ ᴋỳ ɴʜạʏ ᴄảᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ đᴇ ᴅọᴀ ɴặɴɢ ɴề ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ đốɪ ᴅɪệɴ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ, ᴛốɪ 𝟷/𝟷𝟸, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙố ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ. Ôɴɢ ʜ. (ʙố ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sự ᴠɪệᴄ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ. ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ sẽ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ.

ᴄᴏɴ ɴɢõ đɪ ᴠàᴏ ɴʜà ɢɪᴀ đìɴʜ ʙố ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ ʜᴏàɴ ᴋɪếᴍ

Ôɴɢ ʜ. ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, ɴữ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ʟà ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ. ɢɪữᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ ᴠà ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟễ ăɴ ʜỏɪ. Ôɴɢ ʜ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ʟà ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴄủᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ʜơɴ 𝟷 ɴăᴍ ɴᴀʏ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ ɢɪữᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ ᴠà ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴄó xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ. “ʙᴜổɪ ᴛʀưᴀ, ʜᴀɪ đứᴀ ᴄòɴ ôᴍ ɴʜᴀᴜ ᴄườɪ đùᴀ, đếɴ ᴛốɪ ʟạɪ ᴄʜửɪ ɴʜᴀᴜ ɴʜưɴɢ ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ɴó ᴄó ɢɪậɴ ɴʜᴀᴜ ᴛʜì ʜôᴍ sᴀᴜ ʟạɪ ʟàᴍ ʟàɴʜ”, ôɴɢ ʜ. ᴋể.

Ôɴɢ ʜ. ɴʜấɴ ᴍạɴʜ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɢì ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛɪềɴ để ᴄʜơɪ ᴄờ ʙạᴄ ᴏɴʟɪɴᴇ. “ɴếᴜ ᴄʜơɪ đã ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙắᴛ ᴠì ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ʜ., ʜɪệɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ đᴀɴɢ ở ᴛʀᴏɴɢ sàɪ ɢòɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʜơɴ 𝟷 ɴăᴍ sɪɴʜ sốɴɢ ɢɪữᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴠà ᴄᴏɴ ᴅâᴜ đã ᴍộᴛ số ʟầɴ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ʟớɴ, ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đườɴɢ ᴀɪ ɴấʏ đɪ sᴏɴɢ ʟạɪ ǫᴜᴀʏ ᴠề ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ. ɢầɴ đâʏ ɴʜấᴛ, ʜọ ʟạɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴋʜôɴɢ sốɴɢ ᴄùɴɢ.

ɴɢôɪ ɴʜà ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴠà ʙạɴ ᴛʀᴀɪ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ sự ᴠɪệᴄ

ʙố ᴍẹ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜêᴍ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ôɴɢ ʙà ᴛừɴɢ ᴘʜảɪ ʟêɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠề ᴠấɴ đề ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ɢɪᴀ đìɴʜ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴀɴʜ ɴàʏ ᴍớɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠàᴏ sàɪ ɢòɴ.

ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ “ăɴ ᴛʜì íᴛ ᴍà ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴛʜì ɴʜɪềᴜ”
ᴛʜᴇᴏ ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ xảʏ ʀᴀ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴄáᴄʜ đâʏ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸 ᴛʜáɴɢ. ᴛʀướᴄ sự ᴠɪệᴄ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙị đáɴʜ đậᴘ ʟêɴ ᴍxʜ, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ɴàʏ ɴóɪ ʀằɴɢ: “ɴó ʟàᴍ ɴʜư ᴛʜế ʟà ᴅạɪ, ʟàᴍ ɴʜư ᴛʜế để ʟàᴍ ɢì? Để ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛʜươɴɢ ʜạɪ à?”.

ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ, ʙà ᴛừɴɢ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴘʜảɪ ʜɪểᴜ ᴛíɴʜ ᴄʜồɴɢ. “ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ᴠì ᴄáɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴍà sɪɴʜ ʀᴀ ᴄãɪ ᴄʜửɪ ɴʜᴀᴜ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄᴏɴ ᴄáɪ ᴛôɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʀồɪ ᴛʜế ᴍà ᴄứ ᴛʜíᴄʜ ɴʜắɴ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ. Ăɴ ᴛʜì íᴛ ᴍà ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴛʜì ɴʜɪềᴜ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ɴóɪ ʀằɴɢ ᴄᴏɴ ơɪ, ᴄᴏɴ ʙɪếᴛ ᴛíɴʜ ᴄʜồɴɢ đừɴɢ ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴋʜɪếɴ ᴄʜồɴɢ ɢʜᴇɴ ʀồɪ ᴋʜổ ʙố ᴋʜổ ᴍẹ”.

ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴛâᴍ sự, ʙà ǫᴜý ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ɴʜư ᴄᴏɴ ɢáɪ ʀᴜộᴛ ɴʜưɴɢ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ʟờɪ ᴍẹ ɴêɴ ᴋʜổ. “ᴛôɪ ᴄʜỉ ʏêᴜ ᴄầᴜ ở ɴʜà ᴄʜăᴍ ᴄᴏɴ, ᴄʜăᴍ ᴄʜồɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ɢì ᴄả ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴄứ ɴɢồɪ ɴʜắɴ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʜì ᴀɪ ᴍà ᴄʜịᴜ đượᴄ”, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ɴóɪ.

ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛᴜɴɢ ʟᴏạᴛ ảɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙảɴ ᴛʜâɴ đᴀɴɢ ʙị ᴄʜấɴ ᴛʜươɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ

ʙà ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ʙầᴜ ᴠà sɪɴʜ ᴄᴏɴ đềᴜ ở ɴʜà ᴍẹ đẻ, ᴋʜɪ ᴍẹ ᴛʀòɴ ᴄᴏɴ ᴠᴜôɴɢ, ɢɪᴀ đìɴʜ ʙà ᴍớɪ đóɴ ᴄᴏɴ, ᴄʜáᴜ ᴠề. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴅâᴜ ở ɴʜà ᴍẹ đẻ, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴄʜăᴍ ɴᴏᴍ, ᴄʜᴜ ᴄấᴘ.

“ᴛʜậᴛ ʟòɴɢ, ᴄáɪ đáɴʜ ᴋʜôɴɢ đᴀᴜ ʙằɴɢ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴄôɴɢ ʟᴀᴏ ᴛôɪ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴó ᴍà ʙâʏ ɢɪờ ʟɪêɴ ʟạᴄ ɴó ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ʟờɪ. ᴋʜôɴɢ ɴʜắɴ ᴛɪɴ ʟạɪ ᴄʜᴏ ᴛôɪ ᴄàɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ đᴀᴜ ʜơɴ. ᴛôɪ ʙị xúᴄ ᴘʜạᴍ. ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍẹ ᴛᴜʏệᴛ ᴠờɪ ᴍà ɴó đáɴʜ ᴍấᴛ ᴛôɪ đɪ. ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ᴍáʏ, ᴋʜôɴɢ ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴛôɪ. ᴛôɪ ᴍớɪ ʟà đᴀᴜ, ᴄòɴ ᴄʜồɴɢ đáɴʜ ᴛʜì ɴó đᴀᴜ ʟúᴄ ấʏ xᴏɴɢ ʟạɪ ᴋʜỏɪ. ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴍẹ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɴó ʜếᴛ ᴍà ɴó ᴄʜẳɴɢ ᴛʀả ʟờɪ ᴍìɴʜ”, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ɴóɪ.

ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴛố ʙị ᴄʜồɴɢ ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅã ᴍᴀɴ, ᴍẹ ᴄʜồɴɢ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ: ᴛôɪ ᴍớɪ ʟà đᴀᴜ, ᴄòɴ ᴄʜồɴɢ đáɴʜ ᴛʜì ɴó đᴀᴜ ʟúᴄ ấʏ xᴏɴɢ ʟạɪ ᴋʜỏɪ

ᴄũɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ᴍẹ đẻ ᴄủᴀ ᴋʜả ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đâʏ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ʀɪêɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴêɴ ᴍᴜốɴ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʀɪêɴɢ. ʜɪệɴ ᴍẹ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙà ᴋʜôɴɢ ᴄó ở ʜà ɴộɪ ᴍà đã ᴠề ǫᴜê.