HLV Park Hang-Seo: “Trọng Tài Thiếu Tính Nhất Quán, Cầu Thủ Của Tôi Cũng Cảm Thấy Ɓấƭ Ɱãɳ”

Thể Thao Tin Tức

sᴀᴜ ᴛʀậɴ ᴛʜᴜᴀ ᴄủᴀ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀướᴄ ᴏᴍᴀɴ, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ʜọᴄ ᴛʀò ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴘʜầɴ ɴàᴏ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʙấᴛ ᴍãɴ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ.

“Đâʏ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʟọᴛ ᴠàᴏ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴡᴏʀʟᴅ ᴄᴜᴘ. ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛôɪ ᴠà ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ ᴄʜờ ở ᴠòɴɢ ɴàʏ ɴʜưɴɢ ᴄó ʟẽ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄầɴ ᴛʜêᴍ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ để ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ”, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴍở đầᴜ ᴘʜầɴ ᴛʀả ʟờɪ ʜọᴘ ʙáᴏ.

ᴛɪếᴘ đó, ᴠị ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ɢɪᴀ ɴɢườɪ ʜàɴ ǫᴜốᴄ đưᴀ ʀᴀ đáɴʜ ɢɪá ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ở ᴛʀậɴ đấᴜ ɴàʏ:

“𝟺 ᴛʀậɴ đã ǫᴜᴀ, ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴍᴜốɴ ɴóɪ ᴠề ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ɴʜưɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛôɪ ʜạɴ ᴄʜế ɴóɪ. ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ᴛʜɪếᴜ ᴛíɴʜ ɴʜấᴛ ǫᴜáɴ. ɴếᴜ ᴍà đáɴʜ ɢɪá ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛʜì ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴄʜíɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ʟà ɴɢườɪ ʜɪểᴜ ʀõ ɴʜấᴛ.

ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ đã ɴỗ ʟựᴄ ʜếᴛ sứᴄ. ᴄó ʟẽ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʙấᴛ ᴍãɴ ᴠớɪ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ. ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴋʜɪ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀʏ đồ ᴋʜá ᴛʀầᴍ ʟắɴɢ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄòɴ 𝟸 ᴛʀậɴ ɴữᴀ ɢặᴘ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴠà sᴀᴜᴅɪ ᴀʀᴀʙɪᴀ. ᴛấᴛ ɴʜɪêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴘʜảɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴỗ ʟựᴄ”.

ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ᴀᴅʜᴀᴍ ᴍᴀᴋʜᴀᴅᴍᴇʜ.

Ở ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴏᴍᴀɴ, ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠươɴ ʟêɴ ᴅẫɴ ᴛʀướᴄ ᴅᴏ ᴄôɴɢ ᴄủᴀ ᴛɪếɴ ʟɪɴʜ ɴʜưɴɢ sᴀᴜ đó đã để ᴛʜᴜᴀ ɴɢượᴄ 𝟷-𝟹. ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴀᴅʜᴀᴍ ᴍᴀᴋʜᴀᴅᴍᴇʜ đã 𝟸 ʟầɴ ᴄʜᴏ ᴏᴍᴀɴ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘᴇɴᴀʟᴛʏ ᴠà ɴʜậɴ địɴʜ ʀằɴɢ ʜậᴜ ᴠệ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄố ᴛìɴʜ ᴠᴜɴɢ ᴛᴀʏ ᴠàᴏ ᴍặᴛ đốɪ ᴘʜươɴɢ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴠᴀʀ ᴄũɴɢ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴄʜủ đề đượᴄ ɴʜắᴄ ᴛớɪ ɴʜɪềᴜ ᴋʜɪ ǫᴜᴀɴɢ ʜảɪ ɴɢã ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ ᴄấᴍ ở ᴘʜúᴛ 𝟹𝟻 ɴʜưɴɢ ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ᴋʜôɴɢ xᴇᴍ ʟạɪ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ, ʀồɪ ᴛɪếᴘ đó ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ɴâɴɢ ᴛỉ số ʟêɴ 𝟸-𝟷 ᴄủᴀ ᴏᴍᴀɴ ᴄũɴɢ ᴛạᴏ ʀᴀ ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ.

sᴀᴜ ᴛʀậɴ đấᴜ, ᴛʀᴜɴɢ ᴠệ ᴅᴜʏ ᴍạɴʜ ɴóɪ ᴠề ᴠấɴ đề ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ: “ᴄáᴄ ᴄầᴜ ᴛʜủ đã ᴛʜɪ đấᴜ ʜếᴛ ᴍìɴʜ ɴʜưɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ʟạɪ ʙấᴛ ʟợɪ ᴄʜᴏ ᴍìɴʜ. Đó ʟà đɪềᴜ ᴍà ᴛôɪ ʀấᴛ ᴛɪếᴄ. ᴛʀọɴɢ ᴛàɪ ᴄó ᴄʜúᴛ ɢì đó ᴋʜôɴɢ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ”.

ʙàɪ đá ᴘʜạᴛ ɢóᴄ ᴋʜá ᴅị ᴄủᴀ ᴏᴍᴀɴ ɢɪúᴘ độɪ ʙóɴɢ ɴàʏ ᴄó ʙàɴ ᴛʜắɴɢ ɴâɴɢ ᴛỉ số ʟêɴ 𝟸-𝟷.

ᴠề ᴘʜíᴀ ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, đâʏ ʟà ᴛʀậɴ đấᴜ ᴍà ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ đã ᴛạᴏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ sự ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴋʜɪ để ᴠăɴ ᴛᴏảɴ, ᴛấɴ ᴛàɪ, Đứᴄ ʜᴜʏ, ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ đá ᴄʜíɴʜ. ɴóɪ ᴠề ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ɴàʏ, ᴛʜầʏ ᴘᴀʀᴋ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ:
“ᴠɪệᴄ ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴄầᴜ ᴛʜủ ᴠàᴏ ᴛʜɪ đấᴜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ý ᴋɪếɴ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴍà ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ʜᴜấɴ ʟᴜʏệɴ. ᴛôɪ ɴɢʜĩ ᴋʜɪ xâʏ ᴅựɴɢ độɪ ʜìɴʜ ᴛʜì ʟᴜôɴ ᴍᴜốɴ ʟàᴍ ᴛʜế ɴàᴏ để ɢɪàɴʜ ᴛʜắɴɢ ʟợɪ. ᴄầᴜ ᴛʜủ ɴàᴏ ᴠàᴏ sâɴ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴘʜượɴɢ ᴍà ᴀɪ ᴄũɴɢ ɴỗ ʟựᴄ ʜếᴛ sứᴄ”.

ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴏᴍᴀɴ, ᴛᴜʏểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ sẽ ʟêɴ đườɴɢ ᴠề ɴướᴄ ᴠà ᴄó íᴛ ɴɢàʏ ɴɢʜỉ ɴɢơɪ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʀở ʟạɪ để ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ 𝟸 ᴛʀậɴ đấᴜ ᴠớɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴠà Ả ʀậᴘ xê Úᴛ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷.

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ʜʟᴠ ᴘᴀʀᴋ ʜᴀɴɢ-sᴇᴏ ᴠà ᴍộᴛ số ᴄộɴɢ sự sẽ ʙᴀʏ sᴀɴɢ ᴜᴀᴇ để ᴄùɴɢ ᴜ𝟸𝟸 ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴠòɴɢ ʟᴏạɪ ᴜ𝟸𝟹 ᴄʜâᴜ Á ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟶.

ʙảɴɢ xếᴘ ʜạɴɢ ʙảɴɢ ʙ sᴀᴜ 𝟺 ʟượᴛ ᴛʀậɴ đã đấᴜ.

Nguồn: https://soha.vn/hlv-park-hang-seo-trong-tai-thieu-tinh-nhat-quan-cau-thu-cua-toi-cung-cam-thay-bat-man-20211012213517523.htm