Hỏᴀ ᴛốᴄ Sáng 7/11: Cảɴh ʙáᴏ ɴgᴜʏ ᴄơ ʙùɴg ᴅịᴄh ʟầɴ ᴛhứ 4 ᴛạɪ Mɪềɴ Bắᴄ, ᴄôɴg ʙố ᴛìɴh ʜìɴh ɴgᴜʏ ᴄấᴘ ᴍớɪ…

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴄʜỉ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍắᴄ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ đã ɢầɴ ʙằɴɢ 𝟸 ᴛʜáɴɢ ᴛʀướᴄ đó ᴄộɴɢ ʟạɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ở ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ.

ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛăɴɢ ᴠọᴛ, ɴʜɪềᴜ ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟷 ᴠớɪ ᴋỷ ʟụᴄ 𝟼𝟽 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ, ᴄó 𝟽 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘ.ᴘʜú ʟᴀ (ǫ.ʜà Đôɴɢ, ʜà ɴộɪ) đᴀɴɢ ᴛạᴍ ᴛʀú ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴍáᴛ xᴀ ở ᴋʜᴜ ᴅịᴄʜ ᴠụ 𝟺 ᴠăɴ ᴘʜú. ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ ᴘ.ᴘʜú ʟᴀ, ᴛʀướᴄ đó, ᴍộᴛ ɴʜóᴍ 𝟸𝟺 ɴɢườɪ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜà Đôɴɢ xɪɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟿 ɴɢườɪ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟽 ᴄᴀ ᴛạɪ ᴘ.ᴘʜú ʟᴀ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛỉɴʜ ᴋʜáᴄ ᴠề ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʜà ɴộɪ. ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛᴘ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴄơ sở ᴍáᴛ xᴀ ᴛʀêɴ đã ᴛạᴍ ᴅừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ʜà ɴộɪ: ɴɢườɪ ᴛớɪ 𝟷𝟸 ᴄʜợ, ǫᴜáɴ ăɴ, ᴄà ᴘʜê ᴛạɪ 𝟽 ǫᴜậɴ ᴄó ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ ʟɪêɴ ʜệ ʏ ᴛế ɴɢᴀʏ

ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴄʜợ ɴɪɴʜ ʜɪệᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛạɪ ᴄʜợ ᴠảɪ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜà ɴộɪ ɴàʏ

ᴛʜᴇᴏ sở ʏ ᴛế ʜà ɴộɪ, ᴛíɴʜ ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟷𝟸𝟾/ɴǫ-ᴄᴘ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟷.𝟷𝟶 – 𝟺.𝟷𝟷, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟽𝟻 ᴄᴀ ᴍắᴄ (ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ 𝟸𝟿,𝟺 ᴄᴀ/ɴɢàʏ), ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟿𝟻 ᴄᴀ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ (ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸𝟾,𝟿%). Đặᴄ ʙɪệᴛ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟷𝟶 – 𝟺.𝟷𝟷, ᴛừ 𝟹𝟹 ʟêɴ đếɴ 𝟷𝟶𝟺 ᴄᴀ/ɴɢàʏ (𝟺.𝟷𝟷) ᴠà ʟɪêɴ ᴛụᴄ xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴠɪệᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ đôɴɢ ɴɢườɪ. ᴄʜỉ ʀɪêɴɢ ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟷, ᴛᴘ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟹 ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴍớɪ, ᴛʀướᴄ đó ᴛᴘ ᴄũɴɢ đã ᴄó 𝟽 ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜà ɴộɪ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟽𝟻 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀở ᴠề ᴛừ ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟸 ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ. ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴠề ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ, ᴍà ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴄòɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ʟà ɴɢườɪ ᴠề ʜà ɴộɪ ᴛừ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ.

số ᴄᴀ ᴛăɴɢ ᴠọᴛ sᴀᴜ ʜơɴ ɴửᴀ ᴛʜáɴɢ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ, ᴋʜɪếɴ ʜà ɴộɪ đᴀɴɢ ᴛừ ᴄấᴘ độ 𝟷 (ᴍàᴜ xᴀɴʜ, ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ ᴛʜᴇᴏ đáɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ʜôᴍ 𝟷𝟿.𝟷𝟶) ʟêɴ ᴄấᴘ độ 𝟸 (ᴍàᴜ ᴠàɴɢ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ) ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟷.𝟷𝟷. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸 ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ᴛạɪ xã ᴛɪếɴ ᴛʜắɴɢ (ʜ.ᴍê ʟɪɴʜ) ᴠà ᴛᴛ.ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴄấᴘ độ 𝟹, ᴍàᴜ ᴄᴀᴍ. ᴛᴘ ᴄũɴɢ sɪếᴛ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư đáᴍ ᴄướɪ, đáᴍ ᴍᴀ…, ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ ǫᴜá 𝟹𝟶 ɴɢườɪ ᴄùɴɢ ᴛʜờɪ đɪểᴍ; ɴʜà ʜàɴɢ, ǫᴜáɴ ăɴ ᴘʜảɪ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴛʀướᴄ 𝟸𝟷 ɢɪờ.

ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴄʜợ ɴɪɴʜ ʜɪệᴘ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴛạɪ ᴄʜợ ᴠảɪ ʟớɴ ɴʜấᴛ ʜà ɴộɪ ɴàʏ

ᴛâᴍ ʟý ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ

ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʜà ɴộɪ ᴄʜɪềᴜ 𝟹.𝟷𝟷, ôɴɢ ᴄʜử xᴜâɴ ᴅũɴɢ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜà ɴộɪ, đã ɴêᴜ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴅᴏ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ đếɴ, ᴠề ᴛᴘ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛâᴍ ʟý ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ.

ᴛʀả ʟờɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ, ôɴɢ ᴋʜổɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛᴜấɴ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄᴅᴄ ʜà ɴộɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ xâᴍ ɴʜậᴘ ᴛừ ʙêɴ ɴɢᴏàɪ ᴍà ᴍầᴍ ʙệɴʜ đã ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟẩɴ ᴋʜᴜấᴛ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ. ʙêɴ ᴄạɴʜ đó ᴄòɴ ʟà sự đɪ ʟạɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ɴớɪ ʟỏɴɢ, sự ᴄʜủ ǫᴜᴀɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ đã ᴛɪêᴍ đủ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ xɪɴ…

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ᴛᴜấɴ, ᴍộᴛ số ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ, ổ ᴅịᴄʜ ɴʜư ᴛᴛ.ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ (ʜ.ǫᴜốᴄ ᴏᴀɪ), xã ᴛɪếɴ ᴛʜắɴɢ (ʜ.ᴍê ʟɪɴʜ), ᴄʜợ ɴɪɴʜ ʜɪệᴘ (ʜ.ɢɪᴀ ʟâᴍ)… ᴅự ʙáᴏ ᴄòɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄᴀᴏ ᴅᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đáᴍ ʜɪếᴜ, đáᴍ ᴄướɪ, ɢɪᴀᴏ ʟưᴜ ʙᴜôɴ ʙáɴ ᴠà ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴄôɴɢ sở ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ…, ɴêɴ ʟượɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ғ𝟶 ɴʜɪềᴜ.

ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ đã ᴠượᴛ 𝟹 ᴄᴏɴ số ᴠà ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ sắᴘ ᴛớɪ, sᴏɴɢ ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ đâʏ ʟà đɪềᴜ đã đượᴄ ᴅự ʙáᴏ ᴛʀướᴄ ᴠà ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴋʜɪ ᴍở ᴄửᴀ ᴛʀở ʟạɪ.

ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʜà ɴộɪ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴍộᴛ số ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ để ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅịᴄʜ ở ᴍộᴛ số ᴋʜᴜ ᴠựᴄ

ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴄʜặᴛ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠề ᴠɪệᴄ ʜà ɴộɪ ᴄó ɴêɴ ᴛʜắᴛ ᴄʜặᴛ ʟạɪ ᴍộᴛ số ʜᴏạᴛ độɴɢ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴄᴅᴄ ʜà ɴộɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟷𝟸𝟾 ʟà ᴛʜíᴄʜ ứɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ, ᴄʜỗ ɴàᴏ ᴄó ổ ᴅịᴄʜ ᴛʜì ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ ʜẹᴘ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ɴʜư ᴛʀướᴄ đâʏ. ᴠɪệᴄ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴛʀở ʟạɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍở ᴄửᴀ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ʜà ɴộɪ ᴍà ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ, ᴋʜɪ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ xᴜấᴛ ʜɪệɴ.

“ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ʟà ᴋʜᴏᴀɴʜ ɢọɴ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴄʜặᴛ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ ᴠà ý ᴛʜứᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛự ᴘʜòɴɢ ʜộ, ᴛự ʙảᴏ ᴠệ, ɴɢườɪ ᴠề ᴛừ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ ᴘʜảɪ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛự ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴛự ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ để ᴛʀáɴʜ ʟâʏ ʟᴀɴ ʀᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ”, ôɴɢ ᴛᴜấɴ ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị.

ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴʜɪềᴜ ɴơɪ
ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄũɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ ở ᴘʜíᴀ ʙắᴄ. Đếɴ ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ ᴄó 𝟽𝟼 ổ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿; ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜ.ǫᴜế ᴠõ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴠớɪ 𝟺𝟹 ổ ᴅịᴄʜ, ᴛɪếᴘ đếɴ ʟà ᴛᴘ.ʙắᴄ ɴɪɴʜ 𝟷𝟿 ổ ᴅịᴄʜ…

ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟷, ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ, ʜà ɢɪᴀɴɢ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟷𝟽𝟾 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟶𝟿 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜ.ᴠị xᴜʏêɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 𝟽𝟾 ᴄᴀ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛạɪ ʜᴜʏệɴ ɴàʏ ʟêɴ 𝟷𝟹𝟺 ᴄᴀ. ᴛừ 𝟸𝟻.𝟷𝟶 đếɴ ɴᴀʏ, ʜà ɢɪᴀɴɢ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟿𝟼 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛạɪ ᴘʜú ᴛʜọ, ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟾 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟺.𝟷𝟷 đếɴ 𝟷𝟾 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟻.𝟷𝟷, ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟿 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟺.𝟷𝟶 ᴛớɪ ɴᴀʏ, ᴘʜú ᴛʜọ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟿𝟺𝟻 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ 𝟷𝟸 ʜᴜʏệɴ, ᴛʜị xã, ᴛᴘ; ʀɪêɴɢ ᴛᴘ.ᴠɪệᴛ ᴛʀì ᴄó 𝟺𝟿𝟷 ᴄᴀ. ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴅịᴄʜ ở ᴄấᴘ độ 𝟸; ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷 ʜᴜʏệɴ ᴄấᴘ độ 𝟹, 𝟷𝟷 ʜᴜʏệɴ ᴄấᴘ độ 𝟸, 𝟷 ʜᴜʏệɴ ᴄấᴘ độ 𝟷; 𝟻 xã ᴄấᴘ độ 𝟺, 𝟺𝟾 xã ᴄấᴘ độ 𝟸 ᴠà 𝟷𝟼𝟽 xã, ᴘʜườɴɢ, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴄấᴘ độ 𝟷.

ᴄòɴ ở ɴɢʜệ ᴀɴ, ᴅịᴄʜ ᴛáɪ ᴅɪễɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ. ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ɴɢàʏ 𝟺 – 𝟻.𝟷𝟷, ᴛỉɴʜ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟻𝟼 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽 ᴄᴀ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛừ ɴɢàʏ 𝟻.𝟷𝟷, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ɴɢʜệ ᴀɴ ᴘʜảɪ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ 𝟾 ᴋʜᴏᴀ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜỉ đượᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠàᴏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜɪ ᴛạɪ đâʏ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ổ ᴅịᴄʜ ᴍớɪ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. sở ʏ ᴛế ɴɢʜệ ᴀɴ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ɢửɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ 𝟷.𝟺𝟼𝟼 ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴋʜᴏᴀ ᴄó ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 sáɴɢ 𝟼.𝟷𝟷: 𝟿𝟻𝟹.𝟻𝟺𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, 𝟾𝟹𝟽.𝟹𝟺𝟽 ᴄᴀ ᴋʜỏɪ | ғ𝟶 ᴄộɴɢ đồɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ
ɴɢàʏ 𝟻.𝟷𝟷, ɴᴀᴍ Địɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟾 ᴄᴀ ᴍắᴄ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ᴄʜùᴍ 𝟸𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ở xã ʏêɴ ᴄườɴɢ (ʜ.Ý ʏêɴ) ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ ғ𝟶 ʟà ɴɢườɪ ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ɴᴀᴍ Địɴʜ, đã ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ᴠà 𝟸 ʟầɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ đó đềᴜ ᴄʜᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ.

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ 𝟻.𝟷𝟷, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ 𝟸 ổ ᴅịᴄʜ ở ᴛx.Đôɴɢ ᴛʀɪềᴜ ᴠà ᴛᴘ.ᴜôɴɢ ʙí. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛừ 𝟸 – 𝟻.𝟷𝟷, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ đã ᴄó ɢầɴ 𝟹𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ᴠà ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ đã ᴄó địᴀ ᴘʜươɴɢ đầᴜ ᴛɪêɴ ở ᴄấᴘ độ 𝟺 (ᴠùɴɢ đỏ) ʟà xã ʜồɴɢ ᴛʜáɪ ᴛâʏ (ᴛx.Đôɴɢ ᴛʀɪềᴜ). Ổ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛɴʜʜ sᴀᴏ ᴠàɴɢ – ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ ᴛᴘ.ᴜôɴɢ ʙí (ᴘ.ʏêɴ ᴛʜᴀɴʜ, ᴛᴘ.ᴜôɴɢ ʙí) đᴀɴɢ ᴋʜá ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴄó ғ𝟶 ở ᴄộɴɢ đồɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴘɢs-ᴛs ᴛʀầɴ Đắᴄ ᴘʜᴜ, ɴɢᴜʏêɴ ᴄụᴄ ᴛʀưởɴɢ ᴄụᴄ ʏ ᴛế ᴅự ᴘʜòɴɢ (ʙộ ʏ ᴛế), ᴍᴜốɴ ᴛʀở ʟạɪ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ “ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴍớɪ”, ᴘʜảɪ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ᴄó ғ𝟶 ở ᴄộɴɢ đồɴɢ. Đɪ ᴋèᴍ ᴠớɪ đó ʟà ᴘʜảɪ ᴋʜốɴɢ ᴄʜế để ᴅịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴍạɴʜ, ᴋʜôɴɢ để ᴄʜᴏ ᴄó ǫᴜá ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ, ɢâʏ ɴêɴ ǫᴜá ᴛảɪ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế, ɢâʏ ᴛử ᴠᴏɴɢ, để đạᴛ đượᴄ 𝟸 ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴠừᴀ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠừᴀ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴋɪɴʜ ᴛế.

“ᴛôɪ ɴɢʜĩ ʀằɴɢ, ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 xảʏ ʀᴀ ở ʜà ɴộɪ ᴍấʏ ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ɴằᴍ ɴɢᴏàɪ ᴅự đᴏáɴ ᴠà ʜɪệɴ ʜà ɴộɪ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ổ ᴅịᴄʜ (ᴄᴀ ғ𝟶), ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴅậᴘ ᴅịᴄʜ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʜɪệᴜ ǫᴜả. ᴛᴜʏ ᴠậʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀɪệᴛ để ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴍà ᴛᴘ đᴀɴɢ đề ʀᴀ ɴʜư ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛốᴛ 𝟻ᴋ, ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴘʜòɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, đơɴ ᴠị, sɪêᴜ ᴛʜị, ᴄʜợ, ǫᴜáɴ ăɴ… để ᴅịᴄʜ ᴋʜôɴɢ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ʟêɴ đượᴄ”, ôɴɢ ᴘʜᴜ ɴóɪ.

Ôɴɢ ᴘʜᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴếᴜ ʟàᴍ ᴛốᴛ ᴄáᴄ ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đợᴛ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ɴʜư ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴠà ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠẫɴ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ, ᴄʜỉ ᴄó ᴍộᴛ số ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ᴍớɪ ᴘʜảɪ ᴅừɴɢ ɴʜư ǫᴜáɴ ʙᴀʀ, ᴠũ ᴛʀườɴɢ, ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ʜᴏặᴄ ᴍộᴛ số ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠẫɴ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ᴄó đɪềᴜ ᴋɪệɴ ɴʜư ǫᴜáɴ ăɴ, ᴛậᴘ ɢʏᴍ, ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠᴜɪ ᴄʜơɪ ɢɪảɪ ᴛʀí…

Nguồn: https://thanhnien.vn/nguy-co-bung-dich-tai-phia-bac-post1398427.html