Dự kiếη rút ngắη thời giaη đóηg BHXH còη 10 – 15 ηăm: Bà coη sớm được ηhậη lươηg hưu

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ʙảᴏ ʜɪểᴍ xã ʜộɪ (ʙʜxʜ) ʜɪệɴ ʜàɴʜ, để đượᴄ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʜưᴜ ᴛʜì ʙà ᴄᴏɴ ᴘʜảɪ ᴄó đủ 𝟸𝟶 ɴăᴍ đóɴɢ ʙʜxʜ ᴠà đủ ᴛᴜổɪ ɴɢʜỉ ʜưᴜ. ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴛᴜổɪ ɴɢʜỉ ʜưᴜ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ ɢɪớɪ ʟà đủ 𝟼𝟶 ᴛᴜổɪ ᴠà ɴữ ɢɪớɪ ʟà đủ 𝟻𝟻 ᴛᴜổɪ, sᴏɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴍớɪ, ᴛᴜổɪ ɴàʏ ᴛăɴɢ ʟêɴ 𝟼𝟸 ᴛᴜổɪ đốɪ ᴠớɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ɴᴀᴍ ᴠà 𝟼𝟶 ᴛᴜổɪ đốɪ ᴠớɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ɴữ.

>>> Đăɴɢ ᴋý ᴏɴʟɪɴᴇ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʜưᴜ ǫᴜᴀ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴɢâɴ ʜàɴɢ: ᴄʜỉ ʙà ᴄᴏɴ ᴄáᴄʜ ʟàᴍ ᴅễ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ

Đɪềᴜ ɴàʏ ʟàᴍ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴍìɴʜ đượᴄ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʜưᴜ ᴄòɴ ǫᴜá xᴀ, ᴠớɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋéᴏ ᴅàɪ, ᴄôɴɢ ăɴ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴄʜậᴛ ᴠậᴛ, ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴảɴ ʟòɴɢ ᴠà ᴍᴜốɴ sớᴍ đượᴄ ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ʙʜxʜ. ᴅᴏ ᴠậʏ đã ᴄó ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴄʜọɴ ᴄáᴄʜ ʀúᴛ ᴛɪềɴ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ. ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴàʏ ɢâʏ ʙấᴛ ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ʙởɪ ᴋʜɪ đã ʀúᴛ xᴏɴɢ ᴛʜì ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛừ ᴄʜế độ ʟươɴɢ ʜưᴜ, ʙʜʏᴛ đếɴ ᴄʜế độ ᴛᴜấᴛ sẽ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʜưởɴɢ.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ. ɴɢᴜồɴ: ʙáᴏ ɴʜâɴ ᴅâɴ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴ ᴇᴍ đọᴄ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ᴛạɪ ᴘʜɪêɴ ʜọᴘ ǫᴜốᴄ ʜộɪ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʀᴀ, ɴʜɪềᴜ đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ đề xᴜấᴛ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ʙʜxʜ ᴄòɴ 𝟷𝟶 đếɴ 𝟷𝟻 ɴăᴍ để đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ʜưởɴɢ ʟươɴɢ ʜưᴜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠà ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ đượᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʀúᴛ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ᴠươɴɢ Đìɴʜ ʜᴜệ, ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà sửᴀ đổɪ ʟᴜậᴛ ʙʜxʜ ᴠà ʟᴜậᴛ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟàᴍ. ɴếᴜ sửᴀ sớᴍ ᴛʜì sẽ ǫᴜảɴ ʟý ᴛốᴛ ʜơɴ số ʟượɴɢ ɴɢườɪ ʜưởɴɢ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ, ᴠì ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đóɴɢ ʙʜxʜ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴍớɪ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴄʜế độ ʜưᴜ ᴛʀí ᴠà đɪềᴜ ᴋɪệɴ để ʀúᴛ ᴍộᴛ ʟầɴ ʟạɪ ʀấᴛ ᴅễ ᴅàɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴛạɪ ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ 𝟸𝟾/ɴǫ-ᴛᴡ ᴄó đề ᴄậᴘ đếɴ ᴠɪệᴄ ᴘʜảɪ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ʙʜxʜ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴄòɴ 𝟷𝟻 ɴăᴍ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛɪếɴ ᴛớɪ ᴄʜỉ đóɴɢ 𝟷𝟶 ɴăᴍ để ʜưởɴɢ ʟươɴɢ ʜưᴜ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ʙʜxʜ ɴɢắɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ đᴜổɪ để ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʜưᴜ ᴋʜɪ ᴠề ɢɪà, ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ʜọ ᴅễ ᴅàɴɢ ʀúᴛ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ. ᴠɪệᴄ ʜưởɴɢ ɴàʏ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ᴄʜỉ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘʜầɴ ʜọ đóɴɢ ʟà ᴄʜíɴʜ (ᴛʀᴏɴɢ ʙʜxʜ ᴄó ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đóɴɢ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄó ᴘʜầɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ sử ᴅụɴɢ ʟᴀᴏ độɴɢ đóɴɢ).

sᴏɴɢ sᴏɴɢ đó, ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴠɪệᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄứɴɢ ᴘʜảɪ đóɴɢ ʙʜxʜ đủ 𝟸𝟶 ɴăᴍ ᴍớɪ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ʜưᴜ ʟà ᴛʜɪếᴜ ᴛíɴʜ ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ᴋʜɪếɴ ʙà ᴄᴏɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙʜxʜ ᴄʜưᴀ ᴛʜựᴄ sự ᴀɴ ᴛâᴍ, ᴅᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ǫᴜá ᴅàɪ, ɴʜấᴛ ʟà ᴠớɪ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ɴɢᴏàɪ ǫᴜốᴄ ᴅᴏᴀɴʜ.

ᴠì ᴛʜế, ɴếᴜ sửᴀ đổɪ ǫᴜʏ địɴʜ ɴàʏ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ʙʜxʜ sẽ ʜạɴ ᴄʜế đượᴄ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʀúᴛ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄủᴀ ʙà ᴄᴏɴ.

ɴóɪ ɴʜư ᴠậʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà ʙà ᴄᴏɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ǫᴜʏềɴ ʜưởɴɢ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ. ʙởɪ ᴠɪệᴄ ʜưởɴɢ ʙʜxʜ ᴍộᴛ ʟầɴ ʟà ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ. Đã ᴄó ɴɢʜị ǫᴜʏếᴛ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ʀồɪ, ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đóɴɢ ᴍà ᴠẫɴ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴛʜì ʟúᴄ đó ʙà ᴄᴏɴ sẽ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴠà ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴄʜọɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ở ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ.

ᴛʜêᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ để ʙà ᴄᴏɴ ʏêɴ ᴛâᴍ ʜơɴ, ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʜươɴɢ ʙɪɴʜ xã ʜộɪ Đàᴏ ɴɢọᴄ ᴅᴜɴɢ, ɴóɪ ʙʜxʜ ʟúᴄ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴄườɴɢ đɪệᴜ ʟà ‘ᴠỡ ǫᴜỹ’ ɴʜưɴɢ ᴍấʏ ɴăᴍ ǫᴜᴀ ᴋếᴛ ᴅư ᴛươɴɢ đốɪ ᴛốᴛ, ᴄáᴄ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛʜấᴛ ɴɢʜɪệᴘ, ᴛʜᴀɪ sảɴ, ʜưᴜ ᴛʀí, ᴄʜế độ ᴛᴜấᴛ, ᴛᴀɪ ɴạɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴠà ʙệɴʜ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ đượᴄ ᴄʜɪ ᴄơ ʙảɴ ʀấᴛ ᴛốᴛ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴍớɪ đâʏ, ʙʜxʜ ᴄòɴ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴛʀợ ᴄấᴘ ‘ᴄô ᴠɪ’ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛừ ǫᴜỹ ʙʜᴛɴ ᴋếᴛ ᴅư. ʙà ᴄᴏɴ ᴀɪ đã ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴠà ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪềɴ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ʀõ đɪềᴜ đó.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ. ɴɢᴜồɴ: ʙáᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠà Đạɪ Đᴏàɴ ᴋếᴛ.

ᴍᴏɴɢ sᴀᴏ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ sửᴀ đổɪ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴄó ʟợɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ sớᴍ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ để đáᴘ ứɴɢ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ǫᴜʏềɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ɴè.