ᴄʜưᴀ ᴋịp “ᴍéᴄ” ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ đã ʙị ᴄᴀ ᴠả ɴɢượᴄ, ʙà ʜằɴɢ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʙịᴀ ᴄʜᴜʏệɴ “ʜộɪ đồɴɢ”, đốɪ ᴅɪệɴ áɴ ᴠᴜ ᴋʜốɴɢ ɴʜóᴍ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴛốɪ 𝟷𝟾/𝟷𝟶, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ᴠợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ᴠôɪ”) đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɴàʏ ʙị ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴠà 𝟺 ʟᴜậᴛ sư đɪ ᴄùɴɢ “ʜộɪ đồɴɢ” ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄảɴʜ sáᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự (ᴘᴄ𝟶𝟸) đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ đơɴ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴛố ɢɪáᴄ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ɴʜà ᴄʜứᴄ ᴛʀáᴄʜ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ᴄó ᴍộᴛ số đɪềᴜ ᴛʀáɪ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɢɪữᴀ ɴɢườɪ ᴛố ɢɪáᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʙị ᴛố ɢɪáᴄ; ᴅᴏ đó, ᴄảɴʜ sáᴛ đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴋɪểᴍ sáᴛ ᴠɪêɴ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đốɪ ᴄʜấᴛ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ địɴʜ.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ
sáɴɢ 𝟷𝟼/𝟷𝟶 ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴄó 𝟸 đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴠà ᴍộᴛ ᴄáɴ ʙộ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴘʜòɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟸 ᴄʜủ ᴛʀì ᴛổ ᴄʜứᴄ đốɪ ᴄʜấᴛ ɢɪữᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ʟᴜậᴛ sư ʜồ ɴɢᴜʏêɴ ʟễ ᴄùɴɢ ᴘʜíᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴠà 𝟺 ʟᴜậᴛ sư ʟê ᴛʜàɴʜ ᴋíɴʜ, ᴛʀầɴ ᴛʜị ɴɢâɴ ʜà, ᴠõ ᴛʜị ᴛʜᴜ ᴛʀᴀɴɢ, ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ʜưɴɢ.

Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ
ᴛʀᴏɴɢ sᴜốᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đốɪ ᴄʜấᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã đảᴍ ʙảᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠɪệᴄ đụɴɢ ᴄʜạᴍ, “ʜộɪ đồɴɢ” ɢɪữᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴠớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ.

“ʟúᴄ 𝟷𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟷𝟶, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ʜồ ɴɢᴜʏêɴ ʟễ đã xáᴄ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ɴàʏ”, ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴêᴜ.

ᴛốɪ 𝟷𝟽/𝟷𝟶, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙấᴛ ɴɢờ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟷𝟶, ʙà ᴄó đếɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜư ᴍờɪ để đốɪ ᴄʜấᴛ ᴠớɪ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ. ʙị đơɴ ᴄũɴɢ đếɴ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄùɴɢ 𝟺 ʟᴜậᴛ sư ᴋʜáᴄ.

“ᴄó đɪềᴜ ɴàʏ ǫᴜý ᴠị ɴɢʜᴇ xᴏɴɢ sẽ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʙấᴛ ɴɢờ ʟà 𝟻 ɴɢườɪ đó đã “ʜộɪ đồɴɢ” ᴛôɪ ᴛạɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛôɪ sẽ ʟàᴍ đơɴ ɢửɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʀíᴄʜ xᴜấᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ 𝟻 ɴɢườɪ “ʜộɪ đồɴɢ” ᴛôɪ ᴄùɴɢ ʟúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ”, ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴍộᴛ ᴄảɴʜ sáᴛ sᴀᴜ đó ᴘʜảɪ ɢọɪ đɪệɴ “ᴄầᴜ ᴄứᴜ” ᴛʜêᴍ ᴠàɪ ᴄáɴ ʙộ ᴋʜáᴄ đếɴ để ɢɪữ ɢìɴ ᴛʀậᴛ ᴛự.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ʙị ɴʜóᴍ ɴɢườɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ “ʜộɪ đồɴɢ”.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sáɴɢ 𝟷𝟾/𝟷𝟶, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄùɴɢ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴍìɴʜ xáᴄ ɴʜậɴ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴋʜôɴɢ ʙị ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ “ʜộɪ đồɴɢ”.

ᴛʜᴇᴏ đó, ôɴɢ ᴋíɴʜ (ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ) đề ɴɢʜị ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ ᴍɪɴʜ, xử ʟý ᴠɪệᴄ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ “đổ ᴛʜừᴀ, ᴠᴜ ᴏᴀɴ” ôɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ, ôɴɢ ᴋíɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟼-𝟷𝟶-𝟸𝟶𝟸𝟷, ôɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛừ 𝟾ʜ𝟹𝟶 đếɴ 𝟷𝟺ʜ𝟹𝟶.

ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ đốɪ ᴄʜấᴛ ɢɪữᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴠà ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ᴛʜᴇᴏ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ. ʙà ʜằɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ ʟừᴀ đảᴏ ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄáᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đúɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ, ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄủᴀ ʟᴜậᴛ sư ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛố ᴛụɴɢ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʙảᴏ ᴠệ ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙị ᴛố ᴄáᴏ.

ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đốɪ ᴄʜấᴛ, ʙà ʜằɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ, ʜạ ᴛʜấᴘ ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ. ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴠớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ʟᴜậᴛ sư ᴄủᴀ ôɴɢ ʏêɴ, ôɴɢ ᴋíɴʜ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴄó ý ᴋɪếɴ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴠụ áɴ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜằɴɢ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ᴠɪệᴄ ɴặɴɢ ʟờɪ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. sự ᴠɪệᴄ ᴄó sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ – ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴄũɴɢ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴠà ᴘʜảɪ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sᴀᴜ đó ʙà ʜằɴɢ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ, xúᴄ ᴘʜạᴍ đếɴ ôɴɢ ʏêɴ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙà ʜằɴɢ ᴋʜôɴɢ đượᴄ xúᴄ ᴘʜạᴍ ôɴɢ ʏêɴ ᴠà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, ɴʜưɴɢ ʙà ʜằɴɢ ᴄʜỉ ᴛᴀʏ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠà ᴅùɴɢ ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴛạᴍ ɴɢưɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà đɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ. ᴛᴏàɴ ʙộ sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ xảʏ ʀᴀ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙᴜổɪ đốɪ ᴄʜấᴛ ʙắᴛ đầᴜ. ᴋể ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó ᴛôɪ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴘʜòɴɢ ɴɢồɪ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙàɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ 𝟸 đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ” – ôɴɢ ᴋíɴʜ ᴠɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ đơɴ.

Ôɴɢ ᴋíɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙắᴛ đầᴜ ʙᴜổɪ đốɪ ᴄʜấᴛ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ, ᴄáᴄ ʙêɴ đềᴜ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴄáᴄ ʙêɴ đã ᴋý ᴠàᴏ ʙɪêɴ ʙảɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴅướɪ sự ɢɪáᴍ sáᴛ ᴠà đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴄủᴀ ʜᴀɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪêɴ. Ôɴɢ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ sư ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴàᴏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ “ʜộɪ đồɴɢ” ʜᴀʏ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ʙấᴛ ᴋỳ ᴀɪ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟽-𝟷𝟶, ʙà ʜằɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ “ʜộɪ đồɴɢ” ʙà ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. sự ᴠɪệᴄ ɴàʏ ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴄủᴀ ôɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ʟê ɴɢᴜʏễɴ, ảɴʜ ʜưởɴɢ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛừ đó, ôɴɢ ᴋíɴʜ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴠà ʟàᴍ ʀõ sự ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ.

ᴛʀᴏɴɢ đơɴ, ʟᴜậᴛ sư ʟê ᴛʜàɴʜ ᴋíɴʜ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴅồɴ ᴅậᴘ ᴛừ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ. ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄủᴀ ôɴɢ ʙị sử ᴅụɴɢ để đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ǫᴜʏềɴ ʀɪêɴɢ ᴛư ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ.

ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠậʏ, ᴄáᴄ ᴛʀᴀɴɢ đɪệɴ ᴛử ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ʟê ɴɢᴜʏễɴ ᴄũɴɢ ʙị ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴅᴜɴɢ ᴛụᴄ, xúᴄ ᴘʜạᴍ, ᴄʜửɪ ʙớɪ, ʟăɴɢ ᴍạ.

ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴛừ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʙà ʜằɴɢ ʙị ɴʜóᴍ ʟᴜậᴛ sư ᴠà ôɴɢ ᴠõ ʜᴏàɴɢ ʏêɴ (𝟺𝟼 ᴛᴜổɪ) “ʜộɪ đồɴɢ”. Đồɴɢ ᴛʜờɪ, ʙᴀɴ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ sáᴛ ʜìɴʜ sự ʙáᴏ ᴄáᴏ, ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ᴠɪệᴄ.