Bấт cнấp мọι lệnн тrừng pнạт, Ông Putin ký luật cho phéᴘ hãng hàng không Nga dùng máy bay nước ngoài

Đạo luật nhằm mục đích duy trì hoạt động của đội tàu bay nước ngoài đang được các hãng hàng không Nga khai thác, Read More…

Bấᴛ ᴄhấᴘ ʟᴜậт ᴘʜáᴘ ǫᴜốᴄ ᴛế, ôɴɢ ᴘᴜᴛɪɴ ᴋý ʟᴜậᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʜãɴɢ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴀ “sở ʜữᴜ” ʟᴜôɴ ᴍáʏ ʙᴀʏ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ

Đạo luật nhằm mục đích duy trì hoạt động của đội tàu bay nước ngoài đang được các hãng hàng không Nga khai thác, Read More…