Nóɴɢ: ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜủʏ áɴ ʟʏ ʜôɴ ɢɪữᴀ ôɴɢ Đặɴɢ ʟê ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ ᴠà ʙà ʟê ʜᴏàɴɢ ᴅɪệᴘ ᴛʜảᴏ

Theo các chuyên gia, việc kiến nghị, đề nghị của VKSND Tối cao về việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm vụ lyRead More…

ǫᴜáɴ ɴướᴄ ʙáɴʜ ᴄủᴀ ɴs ᴠɪệᴛ ʜươɴɢ ʙị ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʟôɪ ᴄʜᴜʏệɴ “ᴛừ ᴛʜɪệɴ” ᴠàᴏ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴠô ʟý?

ʜàɴʜ độɴɢ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ǫᴜáɴ ɴs ᴠɪệᴛ ʜươɴɢ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴᴇᴛɪᴢᴇɴ ǫᴜá ᴋʜíᴄʜ ɴàʏ đᴀRead More…

ᴛɪɴ ɴóɴɢ (ᴛốɪ 𝟶𝟹/𝟶𝟷): ɴʜà ʙáᴏ ʜᴏàɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴠũ “ᴛᴜʏ.êɴ á.ɴ” ᴄʜᴏ ᴄặᴘ đôɪ ʙố đẻ – ᴅì ɢʜẻ:

H̴àn̴h̴ v̴i̴ c̴ủa̴ c̴ả h̴a̴i̴ k̴h̴i̴ến̴ d̴ư l̴u̴ận̴ k̴h̴ôn̴g̴ k̴h̴ỏi̴ p̴h̴ẫn̴ u̴ất̴! N̴g̴ày̴ 2̴/Read More…

Kếᴛ ʟᴜậɴ: Đủ ᴄơ sở để ᴋʜởɪ ᴛố ‘ᴅì ɢʜẻ’ ʙạᴏ ʜàɴʜ ʙé ɢáɪ 𝟾 ᴛᴜổɪ ᴛộɪ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ

Các luật sư cho rằng, căn cứ vào các hình ảnh mà bị can ɴԍuʏễn Võ Quỳnh тʀᴀng hành hạ bé V.A. suốt 4 tiếng đồnRead More…

ɴ̼ó̼ɴ̼ɢ̼ ̼:̼ ̼ᴛ̼ì̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ấ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼.̼ể̼ ̼ɴ̼ữ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼Đ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ạ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼𝟺̼ ̼ɴ̼ɢ̼à̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼í̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ʙ̼í̼ ̼ẩ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ậ̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ể̼ ̼ᴅ̼ụ̼ᴄ̼ ̼s̼á̼ɴ̼ɢ̼

S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ Read More…