Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt: Nhập 37 toa tàu Nhật Bản đã sử dụng 40 năm

Tin Tức Xã hội

ᴛổɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴅự áɴ ɴʜậᴘ ɢầɴ 𝟺𝟶 ᴛᴏᴀ xᴇ ɴàʏ ʟà 𝟷𝟺𝟶 ᴛỷ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ɴếᴜ ɴʜậᴘ ᴍớɪ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄầɴ đầᴜ ᴛư ʜơɴ 𝟷.𝟷𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ.

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đề xᴜấᴛ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ đã ǫᴜᴀ sử ᴅụɴɢ 𝟺𝟶 ɴăᴍ đᴀɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ sự ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ. xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴠấɴ đề ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠɴʀ).

𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ 𝟺𝟶 ɴăᴍ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴄó ᴛʜể ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟻 ɴăᴍ ở ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ

– ᴛʜưᴀ ôɴɢ, ʟý ᴅᴏ ᴄốᴛ ʏếᴜ ɴàᴏ đã ᴋʜɪếɴ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ đếɴ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴʜậᴘ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ đã đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀêɴ ᴅướɪ 𝟺𝟶 ɴăᴍ ở ɴướᴄ ʙạɴ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ɢɪữᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴠà đườɴɢ sắᴛ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴋʜá ᴛốᴛ. ᴛʀêɴ ᴄơ sở đó, ᴘʜíᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʙɪếᴛ đɪềᴜ ᴋɪệɴ đườɴɢ sắᴛ ᴄủᴀ ɴướᴄ ᴍìɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟᴏạɪ ᴛàᴜ ɴàʏ, ɴêɴ ʜọ ᴍớɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪᴀᴏ ᴍɪễɴ ᴘʜí. ᴋʜổ đườɴɢ sắᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ ʟà 𝟷,𝟶𝟶ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʟà 𝟷,𝟶𝟼𝟽ᴍ, ᴄʜêɴʜ ɴʜᴀᴜ 𝟶,𝟶𝟼𝟽ᴍ.

ᴋʜổ đườɴɢ sắᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ ᴋʜá ᴋʜớᴘ ᴠớɪ ᴋʜổ đườɴɢ sắᴛ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ. Ảɴʜ: ᴛʜɪêɴ sơɴ.

ᴠɪệᴄ ʜᴏáɴ ᴄảɪ ᴛàᴜ ᴄũ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʀấᴛ đơɴ ɢɪảɴ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄʜỉ ᴄầɴ: ʜᴏặᴄ ʟà éᴘ ᴛʀụᴄ ʙáɴʜ ʟạɪ ᴍỗɪ ʙêɴ 𝟹 ᴘʜâɴ; ʜᴏặᴄ ʟà ᴛʜᴀʏ ᴛʀụᴄ ở ɢɪữᴀ. ɴʜữɴɢ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴅᴜʏ ᴛᴜ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ ᴋʜáᴄ ᴋʜôɴɢ ɴʜɪềᴜ.

ᴛổɴɢ ᴛʜể ᴄʜɪ ᴘʜí ᴄʜᴏ ᴅự áɴ ɴàʏ, ᴛốɪ đᴀ ᴄʜỉ ʜếᴛ 𝟷𝟺𝟶 ᴛỷ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺𝟶 ᴛỷ ᴄʜᴏ ᴠậɴ ᴄʜᴜʏểɴ ᴠà ʜơɴ 𝟾𝟶 ᴛỷ ᴄʜᴏ ʜᴏáɴ ᴄảɪ.

ᴛàᴜ ᴄủᴀ ɴướᴄ ᴛᴀ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ᴠậɴ ʜàɴʜ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, ᴍộᴛ đầᴜ ᴍáʏ ᴋéᴏ 𝟷𝟹-𝟷𝟻 ᴛᴏᴀ, ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ʟưᴜ ʟượɴɢ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ đôɴɢ. ʙấᴛ ᴄậᴘ ở ᴄʜỗ, ᴋʜɪ ʜàɴʜ ᴋʜáᴄʜ ᴄʜỉ ᴋíɴ 𝟻 ᴛᴏᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ᴠáᴄ đầᴜ ᴍáʏ ʟớɴ ʀᴀ ᴋéᴏ ᴋʜɪếɴ ᴄʜɪ ᴘʜí ɴʜɪêɴ ʟɪệᴜ ʟớɴ, ɢɪảᴍ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄạɴʜ ᴛʀᴀɴʜ.

ᴛᴏᴀ xᴇ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʟà ʟᴏạɪ ᴛự ʜàɴʜ, ᴄó ᴛʜể ᴛự ᴄʜạʏ, ᴋể ᴄả ᴍộᴛ ᴛᴏᴀ, ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ đầᴜ ᴋéᴏ. ᴠì đầᴜ ᴍáʏ ɴằᴍ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴏᴀ xᴇ.

ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ sẽ ᴛʜíᴄʜ ʜợᴘ ǫᴜãɴɢ đườɴɢ ɴɢắɴ, ᴅướɪ 𝟹𝟶𝟶ᴋᴍ, ɴʜư ᴄʜặɴɢ ʜà ɴộɪ – ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, sàɪ ɢòɴ – ɴʜᴀ ᴛʀᴀɴɢ, ʜà ɴộɪ – ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ… ɴếᴜ ᴄó ᴛᴏᴀ xᴇ ᴛự ʜàɴʜ ɴàʏ, ᴄʜɪ ᴘʜí ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ɢɪảᴍ xᴜốɴɢ ᴠà ᴛầɴ sᴜấᴛ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ sẽ ᴛăɴɢ ʟêɴ, ʟɪɴʜ ʜᴏạᴛ ʜơɴ

ɴʜư ᴠậʏ, ᴄó 𝟹 ʟý ᴅᴏ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ. ᴛʜứ ɴʜấᴛ, ᴄʜɪ ᴘʜí ʙᴀɴ đầᴜ ʀấᴛ ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ. ᴛʜứ ʜᴀɪ, ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅự áɴ ʀấᴛ ʟớɴ, ᴠì ᴛʜᴇᴏ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄó ᴛʜể ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛʀêɴ 𝟷𝟻 ɴăᴍ ɴữᴀ. ᴛʜứ ʙᴀ, đâʏ ʟà ᴛʜí đɪểᴍ để ᴛừ đó, ɴướᴄ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể đóɴɢ ᴍớɪ, ʜᴏặᴄ ɴʜậᴘ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴠà ʟắᴘ ʀáᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴʜư ᴠậʏ. ᴛʜứ ᴛư, ᴅự áɴ ɴàʏ sẽ ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪúᴘ ᴄơ ᴋʜí ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ đườɴɢ sắᴛ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ʟêɴ ᴍộᴛ ʙướᴄ. ᴄụ ᴛʜể ʟà ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛᴏᴀ xᴇ ᴛự ʜàɴʜ ɴàʏ, ɴướᴄ ᴛᴀ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ ᴛự đóɴɢ đượᴄ.

ɴʜậᴘ ᴄũ ᴄʜỉ ʜếᴛ 𝟷𝟺𝟶 ᴛỷ, ɴʜậᴘ ᴍớɪ ʜếᴛ ɢầɴ 𝟷.𝟸𝟶𝟶 ᴛỷ


Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ (ᴠɴʀ).

– xɪɴ ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴếᴜ ɴʜậᴘ ᴍớɪ ᴛʜì ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ xᴇ ɴàʏ sẽ ᴄó ɢɪá ᴛʜàɴʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ɴếᴜ ɴʜậᴘ ᴍớɪ ᴛʜì ɢɪá ᴛʜàɴʜ sẽ ʀấᴛ đắᴛ, ᴛʀêɴ 𝟹𝟶 ᴛỷ/ ᴛᴏᴀ ᴠà ʜơɴ 𝟷.𝟷𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ/ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ. Đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜôɴɢ đủ sứᴄ ʟàᴍ đượᴄ!

ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟸 ɴăᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, 𝟸 ᴄôɴɢ ᴛʏ đườɴɢ sắᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ đã ᴍấᴛ ʜếᴛ ᴠốɴ ᴄʜủ sở ʜữᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴄó đủ ɴăɴɢ ʟựᴄ để ᴠᴀʏ ᴠốɴ, ᴠà ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴜʏếᴛ ᴛʀìɴʜ để đɪ ᴠᴀʏ ᴋʜɪ ᴍà ɢɪá ᴛʜàɴʜ ɴʜậᴘ ᴍớɪ sᴏ ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ áɴ ɴʜậɴ ᴛᴏᴀ xᴇ ᴄũ ᴄʜêɴʜ ɴʜᴀᴜ ᴛớɪ 𝟽-𝟾 ʟầɴ.

ᴠớɪ ᴘʜươɴɢ áɴ ʙỏ 𝟷𝟺𝟶 ᴛỷ để ɴʜậᴘ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ xᴇ, ᴅự ᴋɪếɴ sẽ ᴍấᴛ 𝟽 ɴăᴍ để ʜᴏàɴ ᴠốɴ. ᴠớɪ ᴅự áɴ ᴛíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟻 ɴăᴍ ᴛʜì ʜɪệᴜ ǫᴜả ʟà ʀấᴛ ʟớɴ.

ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴍà ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜỉ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ᴍà đã ᴛíɴʜ ᴛᴏáɴ ᴄʜᴜɴɢ đếɴ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ xã ʜộɪ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴛíɴʜ ɢóᴄ độ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴋɪɴʜ ᴛế ᴍà ᴄòɴ ᴛíɴʜ ᴛớɪ ɢóᴄ độ ɴó đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴠà đảᴍ ʙảᴏ ʏếᴜ ᴛố ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.

– ɴʜưɴɢ ᴠớɪ ǫᴜʏ địɴʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ xᴇ đó đã ǫᴜá ɴɪêɴ ʜạɴ sử ᴅụɴɢ. ᴄôɴɢ ᴛʏ đườɴɢ sắᴛ sẽ ᴄó đề xᴜấᴛ ᴄụ ᴛʜể ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʟêɴ ᴄáᴄ ᴄấᴘ ʟãɴʜ đạᴏ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ᴛʀướᴄ đâʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴɪêɴ ʜạɴ ᴠề đườɴɢ sắᴛ. ɴʜưɴɢ ᴋʜɪ ʟᴜậᴛ sửᴀ đổɪ đườɴɢ sắᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽 ʀᴀ đờɪ, ᴛʜì ɴɢʜị địɴʜ 𝟼𝟻 đã đưᴀ ʀᴀ ɴɪêɴ ʜạɴ.

ɴʜìɴ ʀᴀ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴướᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ɴɪêɴ ʜạɴ. Đíᴄʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ɴɪêɴ ʜạɴ ᴠẫɴ ʟà đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ đủ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ, 𝟷𝟶 ɴăᴍ ᴛʜôɪ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴛíɴʜ ʙàɪ ᴛᴏáɴ ᴛʜᴀʏ ᴛʜế?


Ảɴʜ ᴠề ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đườɴɢ sắᴛ ᴠɴ.

ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ đườɴɢ sắᴛ đᴀɴɢ ʙáᴏ ᴄáᴏ ʙộ ɢᴛᴠᴛ để ʙộ ᴛʀìɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴘʜươɴɢ áɴ ʜᴏãɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ɴĐ 𝟼𝟻.

ʟý ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴠì 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ, ᴍà ᴛʜᴇᴏ ɴĐ 𝟼𝟻 ᴛʜì đếɴ ʜếᴛ 𝟸𝟶𝟸𝟻, ɴướᴄ ᴛᴀ sẽ ᴘʜảɪ ʙỏ ʀᴀ ʜơɴ 𝟽𝟶𝟶𝟶 ᴛỷ đồɴɢ để ᴛʜᴀʏ ᴛʜế ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ xᴇ, đầᴜ ᴍáʏ… ʜếᴛ ɴɪêɴ ʜạɴ sử ᴅụɴɢ. ᴄʜɪ ᴘʜí đó ǫᴜá ʟớɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ᴄáɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴍớɪ ʟà ʏếᴜ ᴛố ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ᴄʜứ đâᴜ ᴘʜảɪ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɪêɴ ʜạɴ(?).

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ đườɴɢ sắᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟷𝟶𝟹𝟶 ᴛᴏᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟻𝟶% ᴄó ᴛᴏᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ᴛᴜổɪ đờɪ 𝟸𝟶 ɴăᴍ đổ ʟạɪ. 𝟷𝟼% ᴛᴏᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴛᴜổɪ đờɪ ᴛʀêɴ 𝟺𝟶 ɴăᴍ. 𝟹𝟺% ᴛᴏᴀ xᴇ ᴋʜáᴄʜ ᴄó ᴛᴜổɪ đờɪ ᴛʀêɴ 𝟸𝟶 ɴăᴍ đếɴ ᴅướɪ 𝟺𝟶 ɴăᴍ.

ᴛʀướᴄ ᴍắᴛ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đᴀɴɢ xɪɴ ʟùɪ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ɴĐ. ᴛʜứ ʜᴀɪ, ᴋɪếɴ ɴɢʜị ᴄó ɴêɴ áᴘ ᴅụɴɢ ᴘʜươɴɢ áɴ sử ᴅụɴɢ đăɴɢ ᴋɪểᴍ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ? ᴠì ᴛʜɪếᴛ ʙị ʙềɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ ʟà ᴅᴏ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ, ʙảᴏ ᴛʀì, ᴛʀᴜɴɢ đạɪ ᴛᴜ ᴠà đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄʜứ ɴó ᴋʜôɴɢ ở số ɴăᴍ ɴɪêɴ ʜạɴ.

– Đã sử ᴅụɴɢ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ 𝟺𝟶 ɴăᴍ, ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ ᴄó đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ, ᴛʜưᴀ ôɴɢ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ᴛàᴜ ɴàʏ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ đã ᴠậɴ ʜàɴʜ đượᴄ 𝟺𝟶 ɴăᴍ, ɴʜưɴɢ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʜọ ᴋʜôɴɢ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ɴɪêɴ ʜạɴ sử ᴅụɴɢ.

số ʟɪệᴜ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜảᴏ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟾-𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴛỷ ʟệ sự ᴄố ᴛʀêɴ 𝟷.𝟶𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴋᴍ ʟà 𝟷,𝟽𝟽. ɴɢʜĩᴀ ʟà 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴋᴍ ᴄó 𝟷,𝟽𝟽 ʟầɴ sự ᴄố. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟸𝟶𝟷𝟿-𝟸𝟶𝟸𝟶 ʟà 𝟸,𝟶𝟷 sự ᴄố/ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴋᴍ. ɢɪᴀɪ đᴏạɴ 𝟶𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟶 – 𝟶𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛʜì ʜệ số ʟà 𝟷,𝟸𝟺 ʟầɴ sự ᴄố/ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴋᴍ. ᴛứᴄ ʟà ᴛỷ ʟệ sự ᴄố ᴄủᴀ ʜọ ʀấᴛ ᴛʜấᴘ.

ᴍà 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴋᴍ, ɴếᴜ ᴛíɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴛᴜʏếɴ ʜà ɴộɪ – ʜảɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʜì 𝟷𝟻 ɴăᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜạʏ ʜếᴛ ᴄᴏɴ số đó.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄâɴ ɴʜắᴄ ᴋỹ sᴜốᴛ ɢầɴ 𝟷 ɴăᴍ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đề xᴜấᴛ ᴠà ʀấᴛ ᴍᴏɴɢ xúᴄ ᴛɪếɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠɪệᴄ ɴàʏ. ᴠì ɴếᴜ ᴄʜậᴍ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ʜọ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄʜờ ɴướᴄ ᴛᴀ ɴữᴀ, ᴍà sẽ ᴛặɴɢ ʜᴏặᴄ ʙáɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴋʜáᴄ. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴋʜáᴄ ᴄũɴɢ đã ɴʜậᴘ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʀồɪ.

ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴠẫɴ ɴʜậᴘ 𝟷𝟹𝟻 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙả

Ôɴɢ ᴄó ᴛʜể ɴóɪ ᴋỹ ʜơɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ɴʜậᴘ ɴʜɪềᴜ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ ᴄủᴀ ɴʜậᴛ ʙảɴ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ᴄó ɴʜữɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ɴʜậɴ sớᴍ ɴʜấᴛ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ɴɢᴀ ɴʜậɴ ᴛừ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟿𝟹. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴍʏᴀɴᴍᴀʀ đã ɴʜậɴ 𝟷 ʟầɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟽, ʟầɴ 𝟸 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴠà ʟầɴ 𝟹 ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 ᴛʜì ʜọ ɴʜậɴ ᴛớɪ 𝟷𝟹𝟻 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ. ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇs ᴄũɴɢ ɴʜậɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟷.

– ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ɴướᴄ ɪɴᴅᴏɴᴇsɪᴀ, ᴍʏᴀɴᴀᴍᴀʀ đᴀɴɢ ʟà ᴠí ᴅụ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʀáᴄ ᴛʜảɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛừ ɴʜậᴛ ʙảɴ. Ôɴɢ ᴄó ʟᴏ ɴɢạɪ, 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴠấɴ đề ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴠớɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ɴếᴜ sᴏ sáɴʜ ᴠớɪ ô ᴛô, ᴛàᴜ ʙɪểɴ ᴛʜì ᴛàᴜ ʜỏᴀ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʟượɴɢ ʀáᴄ ᴛʜảɪ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ.

ᴋế ʜᴏạᴄʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ʟà ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ 𝟷𝟻 ɴăᴍ ɴữᴀ. ɢɪả ᴅụ ʟúᴄ đó ᴄó ᴛʜᴀɴʜ ʟý 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ ᴛʜì ᴄơ ʙảɴ ᴠẫɴ ʟà ʀáᴄ ᴛʜảɪ ᴛáɪ ᴄʜế đượᴄ. ʙởɪ ᴠì ɢᴀɴɢ, ᴛʜéᴘ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ɴướᴄ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ɴʜậᴘ ᴋʜẩᴜ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó ɴʜư ᴛôɪ ᴠừᴀ ɴóɪ: ᴄáᴄ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄó ᴄấᴜ ᴛạᴏ ᴛʜéᴘ ʟà ᴄʜíɴʜ.

ᴇ ɴɢạɪ ᴄʜᴜʏệɴ ʀáᴄ ᴛʜảɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄó ᴘʜầɴ ʟᴏ ʜơɪ xᴀ. 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄʜạʏ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʜàɴɢ đã ᴅừɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴠà đắᴘ ᴄʜɪếᴜ.

ɴướᴄ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴄó ʜàɴɢ ɴɢàɴ ᴛàᴜ ʙɪểɴ, ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ô ᴛô. ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sử ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ɴàʏ ᴄũɴɢ ʟᴜôɴ ʟᴜôɴ ᴄó ᴛỷ ʟệ đàᴏ ᴛʜảɪ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ʀáᴄ ᴛʜảɪ. ᴠậʏ đườɴɢ sắᴛ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ xᴇ ᴛʜì ᴄó đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ǫᴜá ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ?

– ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʟᴏ ɴɢạɪ, ɴếᴜ ɴʜậᴘ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ ǫᴜá ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴛʜì ᴄũɴɢ sẽ sɪɴʜ ʀᴀ ᴛɪềɴ ʟệ ᴠà ᴋʜɪếɴ đườɴɢ sắᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ ᴄʜậᴍ đổɪ ᴍớɪ. Ôɴɢ ɴɢʜĩ sᴀᴏ ᴠề ý ᴋɪếɴ đó?

Ôɴɢ ᴠũ ᴀɴʜ ᴍɪɴʜ: ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ xɪɴ ᴄơ ᴄʜế để sᴀᴜ ɴàʏ ᴄứ ᴛʜế ɴʜậᴘ ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴄũ, ᴍà đᴀɴɢ xɪɴ ᴄʜᴏ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ɴàʏ.

ᴄʜủ ᴛʀươɴɢ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ đườɴɢ sắᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ ᴠẫɴ ʟà ᴛự ᴄơ ᴋʜí ʜóᴀ. ɴʜưɴɢ đâʏ ʟà ᴄáɪ ᴍà ɴướᴄ ᴛᴀ ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ đóɴɢ, ᴄʜưᴀ ᴛừɴɢ ᴠậɴ ʜàɴʜ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.

Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴄơ ʜộɪ để ɴướᴄ ᴍìɴʜ ᴛậᴘ ᴅượᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛự ʜᴏáɴ ᴄảɪ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴄʜủ đượᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴠà ᴄʜủ độɴɢ ᴅᴜʏ ᴛᴜ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ. ᴄáɪ ɴàʏ ʟà ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴠì ᴄôɴɢ ɴɢʜệ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ɴàʏ đᴀɴɢ ɴằᴍ ɢɪữᴀ đườɴɢ sắᴛ ʜɪệɴ ʜữᴜ ᴠớɪ đườɴɢ sắᴛ ɴộɪ đô.

ᴄơ ᴋʜí đườɴɢ sắᴛ đᴀɴɢ ʜướɴɢ đếɴ, ᴛʜứ ɴʜấᴛ đáᴘ ứɴɢ ᴠɪệᴄ đóɴɢ ᴛᴏᴀ xᴇ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà ɴʜᴜ ᴄầᴜ ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ, ᴛɪếɴ ᴛớɪ đóɴɢ ᴍớɪ ᴛᴏᴀ xᴇ ᴄủᴀ đườɴɢ sắᴛ ɴộɪ đô ᴠà ᴛʜứ ʙᴀ ʟà ʙảᴏ ᴅưỡɴɢ ᴠà ᴛừɴɢ ʙướᴄ đóɴɢ ᴍớɪ ᴛᴏᴀ xᴇ ᴄủᴀ đườɴɢ sắᴛ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ sᴀᴜ ɴàʏ. ɴó ᴄó ᴛừɴɢ ʟộ ᴛìɴʜ ɴʜư ᴠậʏ. ᴠà ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ 𝟹𝟽 ᴛᴏᴀ ᴛàᴜ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ xᴀ ʀờɪ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ đó.

Đườɴɢ sắᴛ ᴠốɴ ʟà ʜạ ᴛầɴɢ ɴàᴏ, ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ đó. Đườɴɢ 𝟷ᴍ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜạʏ ᴛàᴜ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ đượᴄ. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄáᴄ ɴướᴄ ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ đườɴɢ sắᴛ ᴄᴀᴏ ᴛốᴄ ᴛʜì ʜọ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜá ʙỏ đườɴɢ sắᴛ ᴄũ. ʜᴀɪ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ đườɴɢ sắᴛ đó ᴠẫɴ ᴛồɴ ᴛạɪ sᴏɴɢ sᴏɴɢ. ᴠậʏ ᴛʜì ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠẫɴ ɢɪữ ʜạ ᴛầɴɢ ᴄũ, ᴠɪệᴄ ɴʜậᴘ 𝟹𝟽 ᴛòᴀ xᴇ ɴàʏ ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʟà ᴘʜươɴɢ áɴ ʀấᴛ ʜɪệᴜ ǫᴜả.

xɪɴ ᴄảᴍ ơɴ ôɴɢ ᴠì ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ!