TIN TỨC NÓNG: VTV Ʀéᴏ Tên Tịnh Thất Bồng Lai: 8 Phút “Вóc Тrầи” Тhủ Đσạи Trục Lợi Trên Тhâи Χác Тrẻ

Đời sống Tin Tức Xã hội

ᴘʜóɴɢ sự đượᴄ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛʜờɪ sự ᴠᴛᴠ𝟷 ʟɪêɴ ᴛụᴄ đượᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ đàᴏ xớɪ ʟạɪ.

ᴛọᴀ ʟạᴄ ᴛạɪ xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ, ʜᴜʏệɴ Đứᴄ ʜòᴀ, ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ, “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ” đᴀɴɢ ʟà địᴀ đɪểᴍ ɴóɴɢ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴍấʏ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ᴠề ᴛịɴʜ xá ɴàʏ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đượᴄ đàᴏ xớɪ ʟạɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴘʜảɪ ɴʜắᴄ đếɴ đᴏạɴ ᴘʜóɴɢ sự ᴅàɪ ʜơɴ 𝟾 ᴘʜúᴛ ᴠớɪ ᴛựᴀ đề: sự ᴛʜậᴛ ᴠề ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ – ʟợɪ ᴅụɴɢ ʟòɴɢ ᴛốᴛ ᴄủᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ ɴʜằᴍ ᴛʀụᴄ ʟợɪ ᴄá ɴʜâɴ.

ᴘʜóɴɢ sự đượᴄ ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ ᴛʜờɪ sự ᴠᴛᴠ𝟷 ᴘʜáᴛ sóɴɢ ᴛốɪ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ɴʜắᴄ ʟạɪ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠề ᴛịɴʜ xá ɴàʏ. ʜɪệɴ ᴘʜóɴɢ sự ɴàʏ ʟạɪ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟạɪ ɴʜɪềᴜ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ᴋếᴛ ǫᴜả đɪềᴜ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đầᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, địᴀ ᴄʜỉ ɴàʏ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ – ᴛự xưɴɢ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ” ᴠà sᴀᴜ ɴàʏ đượᴄ đổɪ ᴛʜàɴʜ “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ”.

ᴘʜóɴɢ sự ᴠᴛᴠ𝟷 ᴠề ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛừɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ ᴛʜáɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ʜᴛ. ᴛʜíᴄʜ ᴍɪɴʜ ᴛʜɪệɴ, ᴛʀưởɴɢ ʙᴀɴ ᴛʀị sự ɢʜᴘɢᴠɴ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴛư ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ xã ʜòᴀ ᴋʜáɴʜ ᴛâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄơ sở ᴛự ᴠɪệɴ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴅᴏ ʙᴀɴ ᴛʀị sự ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴ ʟý.

“ᴘʜíᴀ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴛʀả ʟờɪ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ɢɪáᴏ ʜộɪ ʀằɴɢ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴄơ sở ᴄủᴀ ɢɪáᴏ ʜộɪ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ, ᴍà ᴄʜỉ ᴍượɴ ᴅᴀɴʜ xưɴɢ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ʜộɪ, ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛʀẻ ᴍồ ᴄôɪ ᴄơ ɴʜỡ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ. Đó ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ ᴛʜế ɢɪớɪ”, ʜòᴀ ᴛʜượɴɢ ᴛʜíᴄʜ ᴍɪɴʜ ᴛʜɪệɴ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

ɴʜữɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴛᴜɴɢ ʟêɴ ᴍxʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴍặᴄ ᴅù ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ xᴜấᴛ ɢɪᴀ, ɴʜưɴɢ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟹𝟽) ʟᴜôɴ ᴛự xưɴɢ ᴍìɴʜ ʟà “ᴛʜầʏ ôɴɢ ɴộɪ”, ʜᴀʏ ᴄòɴ ɢọɪ ʟà ᴛʜíᴄʜ ᴛâᴍ Đứᴄ. Ôɴɢ ᴛự ᴄạᴏ đầᴜ ᴛʀọᴄ, ᴍặᴄ ᴘʜáᴘ ᴘʜụᴄ, ɴʜậɴ ᴘʜậᴛ ᴛử ʟàᴍ ᴛíɴ đồ, ᴛự xưɴɢ ᴛịɴʜ ᴛʜấʏ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ʟàᴍ ᴄʜùᴀ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴋʜɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đếɴ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴄơ sở ᴠề ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ ᴛʜì ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ʟạɪ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ ᴛʀáɪ ɴɢượᴄ ʜẳɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʜườɴɢ ɴɢàʏ: “ᴀɪ ᴍᴜốɴ đếɴ đâʏ ʙấᴛ ᴄứ ʟà ᴀɪ, ᴋể ᴄả ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ, đềᴜ ᴘʜảɪ ʙấᴍ ᴄʜᴜôɴɢ, ɢõ ᴄửᴀ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪêɴ đɪ ᴠô. Đâʏ ʟà ᴄʜùᴀ”.

Ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴛạɪ ᴄʜủ ᴛʀì “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, ở đâʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ sɪɴʜ ʜᴏạᴛ ɴʜư ᴍộᴛ ᴛự ᴠɪệɴ ᴘʜậᴛ ɢɪáᴏ

ᴄʜủ ʜộ ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ đượᴄ đứɴɢ ᴛêɴ ʟà ʙà ᴄᴀᴏ ᴛʜị ᴄúᴄ (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟶, ɴɢụ xã ʟᴏɴɢ ʜựᴜ Đôɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ Đướᴄ, ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ). ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺, ʙà ᴄúᴄ ᴍᴜᴀ ʟạɪ ᴋʜᴜ đấᴛ 𝟸.𝟶𝟶𝟶ᴍ𝟸 ᴛạɪ đâʏ ᴠà sửᴀ ᴛʜàɴʜ đɪểᴍ ᴛᴜ ᴛạɪ ɢɪᴀ.

ɴơɪ ɴàʏ ᴄó ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ᴛạᴍ ᴛʀú ᴠà ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ, ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛự xưɴɢ ʟà ᴛᴜ sĩ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄó ᴍộᴛ số ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴄũɴɢ đượᴄ ɢọɪ ʟà ᴄáᴄ “ᴄʜú ᴛɪểᴜ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ɴɢàɴʜ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜì ᴋếᴛ ǫᴜả xáᴄ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ số ᴛʀẻ ᴇᴍ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ “ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ”, “ᴛʜɪềɴ ᴀᴍ ʙêɴ ʙờ ᴠũ ᴛʀụ” đᴀ số ʟà ᴄᴏɴ ʀᴜộᴛ, ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ, ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛʜᴜʏếᴛ ᴛʜốɴɢ ᴠớɪ ôɴɢ ʟê ᴛùɴɢ ᴠâɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍồ ᴄôɪ, ᴄơ ɴʜỡ.

ᴛʀẻ ᴇᴍ ở ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴛʀêɴ sóɴɢ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ để ǫᴜảɴɢ ʙá ʜìɴʜ ảɴʜ

ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴʜỏ ᴛạɪ đâʏ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ: ɢɪọɴɢ ʜáᴛ ᴠɪệᴛ ɴʜí, ʙᴏʟᴇʀᴏ ᴠà ɢầɴ đâʏ ɴʜấᴛ ʟà ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ 𝟸 ᴍùᴀ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ᴅᴀɴʜ ʜàɪ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴋʜôɴɢ ɢì ᴋʜáᴄ ʟà để ǫᴜảɴɢ ʙá ʜìɴʜ ảɴʜ. ʙằɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴛịɴʜ ᴛʜấᴛ ʙồɴɢ ʟᴀɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴơɪ ʟᴜɪ ᴛớɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴛấᴍ ʟòɴɢ ᴠàɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ɴướᴄ.

ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ʙảɴ ᴛɪɴ, ᴍᴄ ᴠᴛᴠ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, đâʏ ʟà ᴍộᴛ ᴄơ sở ᴍạᴏ ᴅᴀɴʜ, ʟàᴍ xấᴜ đɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛôɴ ɢɪáᴏ. ᴠɪệᴄ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍồ ᴄôɪ, ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ sᴀɪ ᴍụᴄ đíᴄʜ sẽ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ “ᴄʜɪếᴍ đᴏạᴛ ᴛàɪ sảɴ” ᴠà ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ.